Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
19/2023

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Človek Narava Arhitektura
 
Pozdravljeni!

Z gornjimi tremi besedami Vas želimo pozdraviti in  Vam hkrati predstaviti osrednjo tematiko naših prireditev, s katerimi začenjamo letošnji jesenski spored. Z vabilom na razstavo HUMAN_NATURE v Domu umetnikov/ Künstlerhaus dospemo kar direktno v sredino razprave o aktualnih posledicah in spremembah vremena in podnebja. Kultura, umetnost in arhitektura so v veliki meri izraz za poskus pozitivnega oblikovanja bitja, ki je ravno dandanes ogroženo.  Prireditveni lok v Ringturmu o mojstru arhitekture  J. PLEČNIK je v tem smislu tudi prispevek k razpravi o akutalnih izzivih, s katerimi se človek sreča v svoji življenjski vsakdanjosti.

Prisrčno vabljeni. Veselimo se Vašega  obiska.
Mensch Natur Architektur
 
Herzlich Willkommen!

Mit den drei oben genannten Begriffen möchten wir Sie begrüßen und Ihnen dem zentralen Themenschwerpunkt für den Start unserer Herbstarbeit vorstellen. Vor allem möchten wir Sie auf die Ausstellung HUMAN_NATURE im Künstlerhaus aufmerksam machen, die uns direkt in das aktuelle Geschehen der Beseitigung von Hochwasserschäden und Klimaänderung führt.  Kultur, Kunst und Architektur sind im großen Ausmaß Ausdruck für die positive Lebensgestaltung. Auch die Veranstaltungsreihe im Ringturm über den Meisterarchitekten J. PLEČNIK ist ein Beitrag zur aktuellen Diskussion, wie der Mensch den großen Anforderungen für die Bewältigung seines Alltags begegnet.

Herzlich eingeladen! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
9.9.2023, 15.00: HUMAN_ NATURE - Dom umetnikov, slovensko vodenje po razstavi: mag.a Mirjam Prochaska
(Koop. KH&SI)
9.9.2023, 15.00. HUMAN_NATURE - Künstlerhaus, Führung in slowenischer Sprache durch Mag.a Mirjam Prochaska
(Koop. KH&SI)

11.9.2023, 17.00: Slovensko vodenje,
univ. prof. dr. Damjan Prelovšek
, Ljubljana. (ekskluzivno za  Slovenski inštitut na Dunaju)

11.9.2023, 18.30: RINGTURM Gespräche (nemško): O arhitekturi Plečnika

13.9.2023, 17.30: RINGTURM - posebno vodenje: kurator prof. Stiller (nemško)

 
~~~

11.9.2023,  17.00: Exklusiv - Führung in slowenischer Sprache mit
Univ. Prof. Dr. Damjan Prelovšek


11.9.2023, 18.30: RINGTURM Gepräche über die Architektur von Plečnik (de)

13.9.2023, 17.30: RINGTURM – Spezialführung durch den Kurator
Prof. Stiller (de)

 
~~~
Priporočamo:

Plečnik on tour
 
Potovanje in arhitektura
9.10.2023 - 12.10.2023


Slovenija – Po sledeh arhitekta Jožeta Plečnika
 
Jože Plečnik v Sloveniji in Ljubljani
 
JOZE_PLECNIK.pdf

~~~
Wir empfehlen:

Plečnik on tour
 
Reise und Architektur
9.10.2023 - 12.10.2023


Slowenien – Auf den Spuren des Architekten Jože Plečnik

 
Joze Plečnik in Slowenien und Laibach

JOZE_PLECNIK.pdf
 
~~~
25.9.2023, 19.00: Literarni večer z Goranom Vojnovičem in
Andrejem Blatnikom

Dunaj, Alte Schmiede (SKICA) (nem/sl)
Prireditveni koledar SKICA: www.skica.at

 
~~~
 
Opozorilo:
Javni razpis za študentke/študentje v zamejstvu

7.9.2023, 19.00: Razstava Jože Žlaus,
SPC Korotan; 1080 Albertg. 48

 
~~~

25.9.2023, 19.00: Literaturabend mit
Goran Vojnovič und Andrej Blatnik

Wien, Alte Schmiede (SKICA) (de/sl)
Veranstaltungskalender SKICA: www.skica.at

~~~

Hinweis:
7.9.2023, 19.00: Ausstellung Jože Žlaus,
SPC Korotan; 1080 Albertg. 48,
 
~~~
Aviso:
19.9.2023, 18.00: „Cigani - Zigeuner?!“ ROMA-Zentrum, 1190 Dunaj, Devrientg. 1
Prijava: office@si-dunaj.at, omejeno število obiskovalcev, (nem)

Romano Kipo

23./24.9.2023: Ulična fešta: Hrvatski centar; 1040 Dunaj, Schwindg. 14

26.9.2023, 18.00: Mediji v Sloveniji,
B. Nežmah

 
~~~

Slovenski jezik kot dopolnilni pouk in materinščina:
Prijavnica za pouk materinščine 2023_2024.pdf

~~~
Aviso:
19.9.2023, 18.00
: „Cigani – Zigeuner?!“ ROMA -Zentrum; 1190 Wien, Devrientg. 1 Anmeldung erforderlich:
office@si-dunaj.at, (de)

Romano Kipo

23./24.9.2023: Straßenfest: Kroatisches Zentrum; 1040 Wien, Schwindg. 14
 
26.9.2023, 18.00: Medien in Slowenien,
B. Nežmah (sl)

 
~~~
 
Anmeldung zum Slowenischunterricht:

Anmeldung zum Slowenischunterrricht 2023_2024.pdf
 
~~~
Podpirajte rojakinje in rojake v Sloveniji in na Koroškem pri odstranjevanju in pospravljanju  posledic katastrofalnih poplav. Unterstützen wir die in Slowenien und Kärnten vom Hochwasser betroffenen Menschen!
Slovenski inštitut na Dunaju
Slowenisches Institut in Wien
Herbert Seher Theresia Krušic-Sahiner Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slovenski inštitut na Dunaju

Slowenisches Institut in Wien
www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
   
    
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.