Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise

 
Spoštovani podporniki in prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju! Sehr geehrte Unterstützer und Freunde des Slowenischen Institutes in Wien!


Seychellen - Seychelles – Sesel
Seychelle – sonce, morje in okrevanje! Kdo jih že pozna? Kdo ne bi želel obiskati tega lepega otočja? Sploh pa v dneh in tednih lockdowna s skoraj popolno ustavitvo javnega življenja? Daleč proč od vsakdanjega življenja in z lepimi spomini, nostalgijo in pričakovanj…

Seychelle so skoraj nepregledno otočje v Indisjkem oceanu, oddaljeno več tisoč kilometrov, s suho zemljo  v velikosti Dunaja. Zgodovina te regije je vsekakor zanimiva in posledica dokaj usodopolnih sprememb. Po odkritju pred pribl. 500 leti so se najprej udomačili kot kolonijalisti Angleži, katerim so sledili tudi še Francozi. Domače ljudstvo  si je leta 1976 končno izbojevalo državno samostojnost. Trije jeziki so priznani in enakopravno prisotni: kreol, angleščina in francoščina. Kreol je materinski jezik skoraj vseh prebivalcev in uživa v zadnjih desetletjih vse večje priznanje in vplivnost. Apropos jeziki: Pomembnost manjših jezikov in narodnih manjšin v času globalizacije bo gotovo priosotna tudi v sporedu Slovenskega inštituta za leto 2022.

Lockdown pomeni verjetno tudi predčasen konec našega prireditvenega koledarja. Ne glede na to, nameravamo objaviti najmanj tri nove online produkcije z zanimivo in aktualno vsebino, ki jih boste lahko našli na youtube slovenski institut dunaj ali pa na Facebook. Tako lahko vzdržujemo povezavo z Vami, ki jo bomo še razširili z novimi vestmi in primeri z literarnega področja. In to kljub lockdownu!

Ob tej priložnosti bi radi opozorili na naslednjo aktualno prireditev: V okviru „okroglih obletnic“ bomo 26.11. skupno z IÖK pripravili online razpravo o „Sto let Gradiščanska“:
100 Jahre Burgenland.pdf

Gradimo mostove – Brücken bauen, tako se glasi naslov publikacije ob 100 letnici plebiscita na Koroškem. Ta publikacija prikazuje obširno zastavljen projekt umetnic in umetnikov, ki so vključili vse mostove ob Dravi. Gerhard Leeb šteje nedvomno med  glavne mentorje imenovane zanimive umetniške intervencije. Pomembne in priznane osebnosti iz ustvarjalnega področja so se vključili v ta projekt, ki je odlično uspel. V prvi vrsti pa Tanja Prušnik, ki izstopa kot odlična graditlejica mostov in povezovalka ljudi z različnimi družbenimi in ustvarjalnimi ozadji. Tanja Prušnik uživa spoštovanje in ugled ne samo na Koroškem, temveč tudi kot nadvse cenjena predsednica dunajske hiše umentikov, kjer ustvarja in prispeva pionirske primere z mednarodno razsežnostjo. Iz prej imenovane publikacije hočemo prav na tem mestu objaviti prispevek o  Tanji  Prušnik: Kratka biografija nam sporoča dejstvo, da prav v teh dneh praznuje okroglo obletnico: Happy birthday!
Tanja Prušnik.pdf

Gradimo mostove - Brücken bauen.pdf

Opozorilo: 29.11. Vitomil Zupan

Ob koncu tega sporočila Vas še enkrat opozorimo na našo domačo stran www.si-dunaj.at.

Ostanite zdravi!

Pazite nase in na druge!

Prijavite se za testiranje in cepljenje!
Seychellen – Sonne, Meer und Erholung! Wer kennt es schon? Wer träumt davon? Wer möchte dorthin? In Zeiten wie diesen? Dem Lockdown entfliehen? Erinnerungen, Nostalgie und Erwartungen….

Seychellen sind eine Inselgruppe im Indischen Ozean – mehrere Tausend Kilometer entfernt - mit einer Landfläche nicht größer als Wien und mit einer wechselvollen Geschichte. Entdeckt vor ca. 500 Jahren, dann kolonialisiert von Engländern und Franzosen und schließlich 1976 als selbstständiger Staat entstanden. 3 Amtssprachen: Kreol, Englisch und Französisch. Kreol, die Muttersprache der meisten Inselbewohner, erlebt seit mehreren Jahrzehnten eine steigende Anerkennung und Bedeutung. Apropos Sprachen: Die Bedeutung kleiner Sprachen  und Minderheiten im Zeitalter der Globalisierung ist eines der geplanten Themen des Slowenischen Institutes 2022.

Leider ist der Lockdown voraussichtlich auch das vorzeitige Ende unseres Veranstaltungsprogramms in diesem Jahr. In den nächsten Wochen wollen wir aber mindestens drei neue Online- Produktionen veröffentlichen. So können Sie neben den bereits bestehenden youtube slovenski institut dunaj Videobeiträgen auch Neues aus unserem Programm entdecken. Und die Verbindung mit Ihnen wollen wir auch durch regelmäßige literarische Beiträge aufrechterhalten. Trotz Lockdown!

Aktuell: Für geschichtsinteressierte bieten wir am 26. November ab 14.00 ein Online-Symposium zum Thema „100 Jahre Burgenland“ zu dem wir Sie herzlich einladen:
100 Jahre Burgenland.pdf

Brücken bauen - Gradimo mostove, das war der Titel einer Publikation aus Anlass 100 Jahre Volksabstimmung in Kärnten. Ein von Künstlern und Künstlerinnen getragenes Projekt, dass die Brücken über die Drau einbezogen hat. Gerhard Leeb ist einer der wichtigsten Motoren dieser vielschichtigen Aktion. Namhafte und anerkannte Künstlerpersönlichkeiten waren an der Realisierung dieses großartigen Projekts beteiligt. Allen voran aber Tanja Prušnik, eine Brückenbauerin und Vernetzerin im geografischen aber auch künstlerischen Bereich, eine Institution nicht nur in Kärnten. Als Präsidentin des Wiener Künstlerhauses leistet sie bahnbrechendes für Österreich und genießt internationale Anerkennung. Tanja Prušnik widmen wir an dieser Stelle einen Beitrag aus der erwähnten Publikation. Und das nicht zufällig: Ihre Biografie erzählt uns, dass Sie just in diesen Tagen Grund zum Feiern hat: Happy birthday!
Tanja Prušnik.pdf
Brücken bauen - Gradimo mostove.pdf


Hinweis: 29.11. Vitomil Zupan

Besuchen Sie uns auf der website www.si-dunaj.at oder Facebook.

Bleiben Sie gesund!

Achten Sie auf sich, achten Sie auch auf andere!

Melden Sie sich zum Testen und Impfen!
     
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L 
.