Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
20/2022

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Slovenski institut na Dunaju in
Institut za avstrijske vede


vabita na predavanje in ogled

Ob 150. letnici rojstva
Jožeta Plečnika


torek, 22. nov. ob 17.00
prof. Boris Podrecca

Jože Plečnik: Zaherlova hiša, 1905
1010, Brandstätte 6
© CWH

nato
Prof. Boris Podrecca
Maks Fabiani: Artaria hiša
1010, Kohlmarkt 9

 
Jože Plečnik (1872 – 1957) velja za največjega slovenskega arhitekta in za enega najpomembnejših arhitektov v 20. stoletju. Njegov oeuvre je močno vplival na Ljubljano, pomembne sledi pa je zapustil tudi na Dunaju in v Prahi. Poleg Jožeta Plečnika je Maks Fabiani (1865 – 1962) užival v habsburški monarhiji najvišje priznanje. Njegovi urbanistični ideogrami so tudi dandanes za Dunaj še velikega pomena.
 
Prof. Boris Podrecca velja za pionirja postmodernizma, vendar je s svojo arhitekturo in oblikovanjem presegel kakršnekoli stilne okvire. Živi in ustvarja na Dunaju in v Benetkah in je uresničil več odličnih urbanističnih projektov v Srednji oz. Južni Evropi. Podrecca je častni član Slovenskega instituta na Dunaju.

Veseli smo Vašega obiska!

~~~
 
Aviso:
30.11.2022, 18.00: Jurij Slatkonja – Škof in ustanovitelj zbora dunajskih dečkov (nem)
1010 Hanuschg. 3

2.12.2022, 18.00: Rokopisi v samostanu Hiligenkreuz: Drugi najstarejši slovenski pisni dokument,
1010 Hanuschg. 3

6.12.2022: Trst – Zaliv – Boris Pahor


Priporočamo:
1.12.2022, 19.00:
Adventni koncert (SKICA),
Karlova cerkev, 1040
~~~
 
Slovenski institut potuje: Pod naslovom „Hotspot Klagenfurt-Celovec“ smo vas že večkrat vabili na prireditve o zgodovini koroškega glavnega mesta in svoji okolici. Tokrat vas popeljemo po „Celovškem polju“ Bojana-Ilje Schnabl, ki razkriva mnogo ne ali še ne poznanih krajev in oseb. Besedilo iz publikacije „Unser Kärnten – Naša Koroška“ Hg. KSV/DSPA/Mohorjeva, 2020;
Bojan-Ilija Schnabl.pdf

Upoštevajte aktualne Covid-19 ukrepe!
 
Podpirajmo ukrajinske begunce!

Ostanite zdravi!
Das Institut für Österreichkunde und das Slowenische Institut in Wien

laden zur Veranstaltung

2022 – Das Jahr des Architekten
Jože Plečnik


Dienstag, 22.11.2022, 17.00
Prof. Boris Podrecca

Jože Plečnik: Das Zacherl Haus, 1905
1010 Wien, Brandstätte 6© CWH

anschließend
Prof. Boris Podrecca
Maks Fabiani: Das Artaria Haus, 1902
1010 Wien, Kohlmarkt 9

 
Jože Plečnik (1872 – 1957) gilt als der größte slowenische Architekt und einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Sein Oeuvre hat vor allem Ljubljana stark geprägt, aber auch in Wien und Prag wichtige Spuren hinterlassen. Neben Jože Plečnik genoss Max Fabiani (1865 – 1962) in der Habsburgermonarchie höchste Anerkennung. Seine städtebaulichen Ideogramme sind heute auch für Wien von höchster Bedeutung.
 
Prof. Boris Podrecca gilt als Pionier des Postmodernismus; mit seiner Architektur und Formgebung wirkt er stilübergreifend. Er lebt und arbeitet in Wien und in Venedig und realisierte mehrere ausgezeichnete städtebauliche Projekte in Mittel- bzw. Südeuropa. Podrecca ist Ehrenmitglied des slowenischen Instituts in Wien.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

~~~
 
Aviso:
30.11.2022, 18.00 : Jurij Slatkonja - Bischof und Begründer der Wiener Sängerknaben (de),
1010 Hanuschg. 3

2.12.2022: Die Heiligenkreuzer Handschriften: Zweiältestes slowenisches Schriftdokument (de/sl)
1010 Hanuschg. 3

6.12.2022: Trst – Zaliv – Boris Pahor (sl.)

Wir empfehlen:
1.12.2022, 19.00: Adventkonzert (SKICA), Karlskirche, 1040
 
~~~
 
Das Slowenische Institut auf Reisen: Unter dem Motto „Hotspot Klagenfurt-Celovec“ gab es bereits einige interessante Vorträge über die Landeshauptstadt und deren Umgebung. Diesmal laden wir Sie zu einer Reise auf das „Klagenfurt Feld“, das von Bojan-Ilija Schnabl auch in einer Abendveranstaltung vorgestellt wurde. Den Text haben wir dem Band „Unser Kärnten-Naša Koroška“ Hg.KSV/DSPA/Mohorjeva, 2020;  entnommen.
Bojan-Ilija Schnabl.pdf

Beachten Sie die jeweiligen Covid-19 Regeln!

Unterstützen wir ukrainische Flüchtlinge!

Bleiben Sie gesund!
 
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.