Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
18/2022

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Slovenski institut na Dunaju -
Institut za avstrijske vede 
VABILO

Predstavitev knjige

Anton Korošec
Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije

Avtor knjige univ prof. dr. Andrej Rahten
 
Četrtek, 3. Nov. 2022, 18.00
1010 Dunaj, Hanuschg. 3/dv.4/1 (IÖK)

Pozdrav:
univ. prof. dr. Ernst Bruckmüller

Moderacija:
dr. Feliks J. Bister


Red. prof. dr. Andrej Rahten se je rodil 4. marca 1973 v Celju. Po končani celjski gimnaziji se je leta 1991 vpisal na študij zgodovine na Univerzi v Ljubljani. V študijskem letu 1994/1995 je kot štipendist ustanove Österreichischer Akademischer Austauschdienst študiral na Univerzi v Celovcu. V okviru podiplomskega študija je več mesecev raziskoval v dunajskih arhivih, kot štipendist Deutscher Akademischer Austauschdienst pa tudi na Jugovzhodnem inštitutu v Münchnu. Leta 2000 je na Univerzi v Ljubljani obranil doktorsko disertacijo z naslovom Dr. Janko Brejc (1869–1934). Politična biografija. Leta 2001 se je zaposlil na ministrstvu za zunanje zadeve. V letih 2004–2008 je bil svetovalec za zunanjo politiko v kabinetu predsednika vlade. Leta 2013 je nastopil mesto veleposlanika Republike Slovenije na Dunaju. Kot raziskovalec je zaposlen na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU (ZRC SAZU). Leta 2015 je bil izvoljen za rednega profesorja Univerze v Mariboru.

Je nosilec Zlatega častnega znaka za zasluge za Republiko Avstrijo.

Knjiga prof. dr. Andreja Rahtena je druga znanstvena monografija o vodilnem slovenskem državniku med obema vojnama dr. Antonu Korošcu. V vsebinskem smislu pomeni nadaljevanje doslej edine znanstvene monografije izpod peresa Feliksa J. Bistra, ki sega časovno samo do leta 1918, Korošec pa je vrhunec svoje politične kariere dosegel v naslednjih dveh desetletjih, ko je najprej odločilno pripomogel k ustanovitvi jugoslovanske
države, nato pa pomembno sooblikoval njeno politično sceno. V Koroščevi politiki je bila ohranitev jugoslovanske države kot garanta avtonomnega razvoja slovenskega naroda glavna stalnica. Ni pretirana trditev, da je v številnih kriznih situacijah prav zato nastopal kot neke vrste rešitelj kraljeve Jugoslavije. O tem, da je njegova politika, ki je temeljila na pozornem opazovanju in premišljenem odzivanju na hrvaško-srbske spore, omogočila Sloveniji znotraj Jugoslavije precejšnjo avtonomijo, prav tako ni dvoma. Ti dve ugotovitvi sta tudi rdeča nit te knjige, ki naj bi prišla na knjižne police prav ob bližnji 150. obletnici Koroščevega rojstva.

Pričujoča študija je nastala predvsem iz avtorjeve želje, da na enem mestu zbere svoja petindvajsetletna dognanja in spoznanja o ustanovnem očetu Jugoslavije, ki je svoje politično delo posvetil njeni ohranitvi v prepričanju, da je s tem zagotovil tudi najboljši okvir za
slovenski narodni razvoj.

Prijave: office@si-dunaj.at;
SMS: +43 699 1 854 80 62

 
~~~
 
Aviso:
06.11.2022, 18.00
„Samo Gregorčič“, recital, Janko Krištof/Andrej Feinig (slov.)

1010 Hanuschg. 3/dv.4/1
6.11. Samo Gregorčič.pdf


11.11.2022, 19.00
Popotnik ob Vrbskem jezeru, Tatjana Gregoritsch. Koop  Naturfreunde, 1180Veseli smo Vašega obiska!

Upoštevajte aktualne Covid-19 ukrepe!
 
Podpirajmo ukrajinske begunce!

Ostanite zdravi!
Slowenisches Institut in Wien und Institut für Österreichkunde 
EINLADUNG

Buchvorstellung und Vortrag


Anton Korošec
Slowenischer Staatsmann im Königreich Jugoslawien.

Univ. Prof. Dr. Andrej Rahten

 
Donnerstag, 3. Nov. 2022, 18:00 Uhr
Vortragssaal des Institutes für Österreichkunde, Hanuschgasse 3, Stiege 4 (2. Hof), 1. Stock, Top 1046, 1010 Wien

Begrüßung:
Univ. Prof. Dr. Ernst Bruckmüller

Moderation:
Dr. Feliks J. Bister


O. Univ. Prof. Dr. Andrej Rahten wurde in Celje (Slowenien) geboren und begann 1991 sein Geschichtsstudium an der Universität Ljubljana/Laibach. Nach Studienaufenthalten in Klagenfurt, Wien und München dissertierte Rahten 2001 an der Universität Laibach/Ljubljana mit „Dr. Janko Brejc (1869 – 2008) Politische Biographie“.

Nach mehrjähriger Tätigkeit im Auswärtigen Dienst war Rahten von 2013 - 2017 Botschafter der Republik Slowenien in Wien. 2015 wurde er zum ordentlichen Professor an der Universität Maribor/Marburg gewählt.

Rahten ist Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste der Republik Österreich.

Das Buch von Prof. Dr. Andrej Rahten ist die zweite wissenschaftliche Monographie über den führenden slowenischen Staatsmann in der Zwischenkriegszeit Dr. Anton Korošec. Inhaltlich ist dies eine Fortsetzung der bisher einzigen wissenschaftlichen Monographie aus der Feder von Feliks J. Bister, die lediglich bis 1918 reicht. Für Korošec stellte der Erhalt des jugoslawischen Staates als Garant einer selbstständigen Entwicklung des slowenischen Volkes eine wesentliche Konstante dar. Ohne Zweifel ist, dass seine Politik, die durch die aufmerksame Beobachtung und wohlüberlegte Reaktion auf die kroatisch-serbischen Konflikte begründet wurde, eine überwiegende autonome Entwicklung Sloweniens innerhalb Jugoslawiens, ermöglicht hatte. Unangefochten ist auch die Behauptung, dass er in zahlreichen Krisensituationen aus eben diesen Gründen als eine Art Retter des Königreichs Jugoslawien dargestellt wird.

Die Veranstaltung ist zweisprachig.

ACHTUNG!! Verbindliche Anmeldung unbedingt erforderlich!
office@si-dunaj.at;
SMS: +43 699 1 854 80 62

 
~~~

Aviso:
06.11.2022, 18.00
„Samo Gregorčič“, Janko Krištof/Andrej Feinig (slow.)

1010 Hanuschg. 3/4/1/1046


11.11.2022, 19.00
Wanderungen am Wörthersee, Tatjana Gregoritsch. Koop  Naturfreunde, WähringWir freuen uns auf Ihren Besuch!

Beachten Sie die jeweiligen Covid-19 Regeln!

Unterstützen wir ukrainische Flüchtlinge!

Bleiben Sie gesund!
 
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.