Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
17/2022

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Prominentne osebnosti razpravljajo o tematiki:

Nemoč - odpor - perspektive
1942 - 1972 - 2022

Olga Voglauer, Cornelia Kogoj, Reginald Vospernik, Wolfgang Petritsch

Youtube slovenski institut dunaj

 
~~~

Prireditveni koledar: oktober 2022 na Dunaju:

Knjigotapljenje - slovenska knjižna srečevanja


Torek, 18.10.2022, 19.00
Razstava Martin Krpan – Hinko Smrekar
SKC Korotan
1080 Albertg. 48
Knjigotapljenje-2022-program.pdf

Četrtek, 20.10.2022, 18.00
„Radiše“
Predstavitev knjige, predavanje in diskusija
Tomaž Ogris

1010, Hanuschg. 3/4/1, (IÖK)
Vabilo Radiše Thomas Ogris.pdf

Priporočamo:
19.10.2022, 18.00
Prireditev kooperacijskega partnerja IÖK
„Flachdach, Dachterrasse, Dachgarten – Wiener Geschichte und Geschichten“ Vabilo IÖK

19.10.2022, 20.00
Koncert Janija Kovačiča
v sodelovanju s KSŠŠD in SKICA

Mondscheingasse 11, 1070 Wien
Vabilo koncert

Posebno priporočilo:


Slovenske sledi v Währingu
unser-waehring.at

Aviso

25.10.2022, 18.30
Južnoslovanska kultura in jeziki na Dunaju

M. Jakša & K. Tyran
Institut für Slawistik, SR 1, Spitalgasse 2 /Hof 3, 1090

03.11.2022, 18.00

Predstavitev knjige in razprava „Anton Korošec“

06.11.2022, 18.00
„Samo Gregorčič“, recital, Janko Krištof in Andrej Feinig


11.11.2022, 19.00
Popotnik ob Vrbskem jezeru, Tatjana Goritschnig. Koop  Naturfreunde, 1180


Veseli smo Vašega obiska!


Upoštevajte aktualne Covid-19 ukrepe!
Podpirajmo ukrajinske begunce!

Ostanite zdravi!
Prominente Persönlichkeiten diskutieren aktuelles Thema:

Ohnmacht - Widerstand - Perspektiven
1942 - 1972 - 2022

Olga Voglauer, Cornelia Kogoj, Reginald Vospernik, Wolfgang Petritsch


Youtube Slowenisches Institut in Wien
 
~~~

Veranstaltungskalender: Oktober 2022 in Wien:

Dienstag, 18.10.2022, 19:00
Ausstelllung: Martin Krpan
Illustrationen von Hinko Smrekar
SKC Korotan
1080, Albertg. 48
Knjigotapljenje-2022-program.pdf

Donnerstag, 20.10.2022, 18:00
Radsberg-Radiše
Präsentation von Thomas Ogris
(zweisprachig)
1010 Hanuschg. 3/4/1 (IÖK)
Einladung Radsberg Thomas Ogris.pdf

Wir empfehlen:
19.10.2022, 18:00
Veranstaltung unseres Kooperationspartners IÖK
„Flachdach, Dachterrasse, Dachgarten – Wiener Geschichte und Geschichten“
Einladung IÖK

19.10.2022, 20.00
Konzert von Jani Kovačič

in Zusammenarbeit mit KSŠŠD und SKICA
Mondscheingasse 11, 1070 Wien
Einladung Konzert

Wir empfehlen besonders:


Slowenische Spurensuche in Währing: "Unser Währung"

unser-waehring.at

Aviso

25.10.2022, 18.30
Südslawisches in Wien
M. Jakša & K. Tyran

Institut für Slawistik, SR 1, Spitalgasse 2 /Hof 3, 1090

03.11.2022, 18.00

Präsentation des Buches „Anton Korošec“

06.11.2022, 18.00
„Samo Gregorčič“, Janko Krištof/Andrej Feinig (slow.)


11.11.2022, 19.00
Wanderungen am Wörthersee, Tatjana Goritschnig. Koop  Naturfreunde, Währing


Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Beachten Sie die jeweiligen Covid-19 Regeln!

Unterstützen wir ukrainische Flüchtlinge!

Bleiben Sie gesund!
 
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.