Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
14/2022

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Slovenski institut na Dunaju - Institut za avstrijske vede

VABILO

Po sledeh slovenskih osebnostih v Währingu

 
Ime okrožja Währing je slovanskega izvora in pomeni „topel vrelec“. var(i)(k). Življenje in delovanje odličnih Slovencev je tesno povezano s tem predmestjem.

Mojstrsko delo velikega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja, „Hiša Marije Pomočnice“ opisuje dogajanja v nekdanji bolnišnici za mladostnike na Antonigasse. Josip Stritar je desetletja bil profesor pri Piarisith in je stanoval v svoji hiši na Herbeckstraße 58.

Ob 150. letnici rojstva velikega slovenskega arhitekta, Jožeta Plečnika, se spomnimo v Lacknergasse 98, poslopje „za varstvo otrok“. Po kratkem pozdravu bo sledila beseda o namenu tega središča.

Sprehajanje po sledeh Slovencev v 18. okrožju pa bomo zaključili z besedo o življenju in delovanju Josipa Stritarja v udobno opremljeni kavarni Mokka, v bližini Stritarjeve hiše na  Herbeckstraße.

Literarni strokovnjak dr. Erwin Köstler in pisatelj prof. Lev Detela bosta poskrbela za tehtno besedo o življenju in delu imenitnih Slovencev na Dunaju.


Dvojezično (odvisno od publike)

PS: Slovenske korenine dr. Rudolfa Urbančića, soustanovitelja zdravilišča Währing.

9. sept. 2022 ob 17. uri
Ivan Cankar: Hiša Marije pomočnice
1180, Vinzenzgasse/Kreuzgasse (zbirališče); farna cerkev sv. Severina
Erwin Köstler (ca. 30 min)
povezava 9 oz. 42, J. N. Voglpl./Vinzenzgasse
 
Ob 150. obletnici rojstva J. Plečnika
 
9. sept. 2022 ob 17.45.uri s.t.
Jože Plečnik, „Otroško varstvo“
1180 Lacknerg. 98
Predstavitev hiše oz. inštitucije (M. Almasi – Szabo)
Pešpot 10 min. (povezava 9/40/41 Gersthof)
 
9. sept. 2022 ob 19. uri
Josip Stritar, „Pesnik in pisatelj“
1180 Gersthofer Str 2a/Herbeckstr. /Cafe Mocca-SB Gersthof
Lev Detela (krajši uvod/branje)

 
Prisrčno vabljeni!

Sponsored by
Theresia Krušic-Sahiner - msdesign

~~~
 
Aviso:
15.9.2022, 16.00: Heidi Horten Collection, 1010, Hanuschg. 3


15.9.2022, 17.30
Občni zbor 2020

15.9.2022, 18.00
Občni zbor 2021


21.9.2022, 18.00: Lambert Ehrlich, 1010, Hanuschg. 3 (IÖK)
 
Podpriajmo ukrajinske begunce!
 
Ostanite zdravi!
Slow. Institut und Institut für Österreichkunde

EINLADUNG

Auf den Spuren slowenischer Persönlichkeiten in Währing

 
Der Ortsname Währing ist slawischer Herkunft und bedeutet „warme Quellle“ var(i)(k). Leben und Schaffen bekannter slowenischer Persönlichkeiten sind eng mit diesem Bezirk verbunden:

Das Meisterwerk des großen slowenischen Schriftstellers Ivan Cankar, „Das Haus der Barmherzigkeit“ spielt in der ehemaligen Heilstätte in der Antonigasse. In der Herbeckstraße 58 hat Josip Stritar viele Jahre gewohnt. Er war Pädagoge und Schriftsteller, verfassste umfangreiche Werke aus dem Bereich Lyrik, Roman und Drama und zählt zu den bekanntesten slowenischen Persönlichkeiten.

Jože Plečnik, dessen 150. Geburtsjahr heuer begangen wird, zählt zu den großen europäischen Architekten. Seine bekanntesten Bauten in Wien (Zacherlhaus, Brandstätte und Heilige-Geist Kirche in Ottakring) ergänzt die 1908 erbaute Kinderschutzstation in der Lacknergasse.
 
Die Wanderung wird sachkundig begleitet, u.a. von Dr. Erwin Köstler, Literaturwissenschafter und Prof. Lev Detela, Schriftsteller.
 
Die Veranstaltung ist zweisprachig geplant.

PS: Dr. Rudolf Urbantschitsch, dessen Wurzeln bis nach Slowenien reichen, war Mitbegründer des Sanatoriums Währing

9. Sept. 2022, 17 Uhr
Ivan Cankar: Das Haus der Barmherzigkeit
1180, Vinzenzgasse/Kreuzgasse (Treffpunkt); Pfarrkirche St. Severin
Erwin Köstler ( ca. 30 min)
Öffis: 9 bzw. 42, J.N. Voglpl./Vinzenzg.

Zum 150. Geburtsjahr von J. Plečnik

9. Sept. 2022, 17:45 s.t.
Jože Plečnik, Kinderschutzzentrum
1180 Lacknerg. 98
Architektur und Einrichtungen (M. Almasi-Szabo)
Fußweg ca. 10 Min. (Öffis 9/40/41 Gersthof)


9. Sept. 2022, 19 Uhr
Josip Stritar, Dramatiker und Schriftsteller
1180 Gersthofer Straße 2a/Herbeckstr./Cafe Mocca – SB Gersthof
Lev Detela (kurze Einführung und Lesung)

Wir freuen uns, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen!

Sponsored by
Theresia Krušic-Sahiner - msdesign

 
~~~
 
Aviso:
15.9.2022, 16:00: Heidi Horten Collection, 1010, Hanuschg. 3


15.9.2022, 17:30:
21.9.2022, 18:00: Lambert Ehrlich, 1010, Hanuschg. 3 (IÖK)

Unterstützen wir ukrainische Flüchtlinge!

Bleiben Sie gesund!
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.