Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Korektura
9/2022
 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

 
VABILO NA PREDAVANJE


Populistična stigmatizacija imena karantanskega kneza
Valjhunstvo – nova sopomenka za kolaboracijo?

Univ. Prof. Dr. Darja Mihelič, Ljubljana


Torek, 10. 5. 2022, 18.00

1010 Dunaj, Hanuschg. 3, 4. dvor, 1. nadstr.


Vrhunska slovenska zgodovinarka Darja Mihelič bo predstavila nastanek fiktivne srhljivke o krvavih dogodkih v zvezi s pokristjanjevanjem vzhodnoalpskega prostora v 8. stoletju, ki je bila navdih za Prešernov Krst pri Savici. Ob tem izpostavlja vprašanje prilagajanja zgodovinskih dognanj aktualnim razmeram in projiciranja sodobnih pojmovanj v daljno preteklost, ter etičnega vrednotenja preteklih dogodkov s sodobnimi merili.

Študija, ki predstavlja različne poglede in interpretacije tega dogodka v tisoč letih med dogodkom in Prešernovo pesniško upodobitvijo, je postala v Sloveniji zelo izpostavljena in aktualna ob knjigi Slovenski razkoli in slovenska sprava slovenskega filozofa in člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti Tineta Hribarja.

Predavanje bo premierna predstavitev raziskave, zelo napeta zgodba, vabljeni!
Univ. Prof. Dr. Darja Mihelič, znanstvena svetnica, redna profesorica; Zgodovinski inštitut Milko Kos, ZRC SAZU, Ljubljana
 
Prijava: office@si-dunaj.at

 
Podpirajmo ukrajinske begunke in begunce!

Ostanite zdravi!

Pazite nase in na druge!

Prijavite se za testiranje in cepljenje!
     
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L 
.