Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
6/2022

 
Spoštovani podporniki in prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju! Sehr geehrte Unterstützer und Freunde des Slowenischen Institutes in Wien!


Velikonočne pozdrave iz dvojezičnega otroškega vrtca na Dunaju

Tudi po praznikih Vas želimo spremljati skozi vsakdanjost v času  vladajoče pandemije, čakanja na premirje v Ukrajini in upanja na prijetnejše ter optimistične izglede. Z našo okrožnico bi Vas radi opozorili na naše naslednje prireditve: Spominska prireditev o pregonu sloveskih družin na Koroškem pred 80 leti, aktualne pozicije priznanih strokovnjakinj o dovoljevanju Covid zdravil in o posledicah pandemije ter o srečanju z učenjakom Janezom Ludvikom Schönlebnom:

Sreda, 20. 4. 2022, ob 18:00
Institut für Österreichkunde
Hanuschgasse 3/2/1, 1010 Dunaj

Monika Deželak Trojar

„Janez Ludvik Schönleben (1618–1681) – baročni učenjak evropskega kova“
Predavanje o Janezu Ludviku Schönlebnu bo predstavilo njegovo razgibano in nadvse zanimivo življenjsko pot ter osvetlilo njegov vsebinsko zelo raznolik in po obsegu bogat opus. Opozorilo bo na njegovo povezanost s širšim evropskim prostorom, h kateri je največ pripomoglo njegovo osemnajstletno članstvo v jezuitskem redu (1635–1653), ko se je kot član Avstrijske jezuitske province šolal in deloval predvsem zunaj meja rodne Kranjske, najdlje časa prav na Dunaju in v Gradcu. Orisalo bo tudi obdobje po Schönlebnovem odhodu iz jezuitskega reda, ko je po doseženem doktoratu iz teologije v Padovi najprej trinajst let opravljal službo stolnega dekana v Ljubljani (1654–1667), pozneje pa postal arhidiakon Spodnje Kranjske in župnik v Ribnici (1669–1676). Glavni cilj predavanja je izpostaviti vsebinsko izredno široka vsebinska področja, ki se jih je Schönleben loteval, in poudariti, da se je kljub dejstvu, da je večino svojega življenja preživel na »kranjskem obrobju«, postopoma razvil v »vsevednega učenjaka« (polihistorja) evropskega kova.

Monika Deželak Trojar se je rodila leta 1982 v Celju. Oktobra 2015 je na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Janez Ludvik Schönleben (1618–1681) v luči arhivskih virov, njegovega zgodovinskega in retoričnega opusa, za katero je prejela nagrado Srebrni znak ZRC SAZU. Zaposlena je na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU v Ljubljani, kjer se ukvarja se s slovenskim slovstvom 17. in 18. stoletja ter zgodovinopisjem 17. stoletja in s svojim raziskovalnim delom sodeluje pri inštitutskih in drugih projektih.


Predavanje bo v nemškem jeziku.

Četrtek, 21.4.2022, 18.30
Dom umetnikov na Dunaju; kooperacija SKICA, KsššD & Slovenski institut
Spominska prireditev ob 80. obletnica pregona koroških Slovenk in Slovencev.pdf

Prosimo vas da upoštevate aktualne ukrepe namenjene preprečitivi širjenja virusa COVID-19.

Aviso:
Sreda, 26. 4. 2022. 18.00
Univ.prof. Verica Trstenjak
Osnovne človekove pravice in pandemija

Ponedeljejk, 2. 5. 2022, 18.00
DI Dr.in Christa Wirthumer-Hoche
Aktualno o dovoljevanju Covid zdravil na ravni EU
~~~

Podpirajmo ukrajinske begunke in begunce!

Ostanite zdravi!

Pazite nase in na druge!

Prijavite se za testiranje in cepljenje!


Ostergrüße aus dem zweisprachigen Kindergarten Wien

Auch nach den Osterfeiertagen dürfen wir Sie durch den Alltag begleiten, der von der allgemein herrschenden Coronakrise, dem wahrscheinlich kaum österlichen Weltfrieden und dem Wunsch nach freudvollen und optimistischen Perspektiven, geprägt sein wird.  Mit diesem Newsletter möchten wir Sie auf die nächsten Themen unserer Veranstaltungen hinweisen: Gedenken an die Zwangsvertreibung slowenischer Familien vor 80 Jahren, aktuelle Positionen von ExpertInnen zum Umgang mit und den Folgen der Pandemie und eine Begegnung mit einem wichtigen Barockgelehrten, Johann Ludwig Schönleben:

Mittwoch, 20. 4. 2022, 18:00 Uhr
Institut für Österreichkunde
Hanuschgasse 3/2/1, 1010 Wien

Monika Deželak Trojar

"Johann Ludwig Schönleben (1618-1681) - Barockgelehrter von europäischem Rang" 
Johann Ludwig Schönleben war ein Krainer Polyhistor von europäischem Format. Monika Deželak Trojar beleuchtet in ihrem Vortrag Leben und Werk des Krainer Wissenschaftlers, der wesentlich durch seine 18jährige Zugehörigkeit zum Jesuitenorden geprägt war. Zentrale Wirkungsstätten Schönlebens waren Wien und Graz sowie Padua. In seiner Heimat Krain hatte er die Stelle des Domdekan von Ljubljana inne, später wirkte er als Erzdiakon von Unterkrain und Pfarrer in Ribnica. Die Bedeutung Schönlebens im europäischen Kontext und die Bandbreite seiner Tätigkeit machen ihn bis heute zu einem der interessantesten Gelehrten aus dem slowenischen Raum.

Monika Deželak Trojar wurde 1982 in Celje geboren. Im Oktober 2015 verteidigte sie erfolgreich ihre Dissertation mit dem Titel „Janez Ludvik Schönleben (1618-1681) im Lichte archivarischer Quellen, seines historischen und rhetorischen Werks“, für die sie den Award der Slowenischen Akademie der Wissenschaften erhielt. Sie arbeitet am Institut für slowenische Literatur und Literaturwissenschaft der Slowenischen Akademie der Wissenschaften in Ljubljana. Ihre Interessen liegen im Bereich der (alten) slowenischen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts und der Historiographie des 17. Jahrhunderts.


Der Vortrag wird in deutscher Sprache gehalten.
 
Donnerstag, 21. 4. 2022, 18.30 Uhr
Künstlerhaus Wien
Kooperation SKICA, KsššD & Slowenisches Institut in Wien
Gedenkveranstaltung zum 80. Gedenkjahr der Vertreibung von Kärntner SlowenInnen
pdf


Bitte beachten Sie die aktuellen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

Aviso:
Mittwoch, 26. 4. 2022, 18.00 Uhr
Univ. Prof.in Verica Trstenjak
Grund- und Menschenrecht in der Pandemie

Montag, 2. 5. 2022, 18.00 Uhr
DI Dr.in Christa Wirthumer-Hoche
Aktuelles zum Zulassungsprozess von Covid-19 Arzneimitteln in der EU

 
~~~

Helfen wir den ukrainischen Flüchtlingen!
 
Bleiben Sie gesund!

Achten Sie auf sich, achten Sie auch auf andere!

Melden Sie sich zum Testen und Impfen!
     
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L 
.