Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Sporočilo iz koronaizolacije
Nachrichten aus der Coronaisolation


Tanja Prušnik
„Dolgo smo čakali, da smo slišali te besede….“
„Lange haben wir auf diese Worte gewartet…!“

 

Spoštovani podporniki in prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju!
 
S prvimi vigrednimi sončnimi žarki……

…..pričakujemo toplejše in bolj prijetne dneve, čeprav smo soočeni z dejstvom, da se od vsakega izmed nas pričakuje obilo optimizma, poguma in trdnega upanja. Dostikrat že slišimo besede „Rien ne va plus…“ kot izraz določene izčrpnosti in brezupnosti, večkrat pa doživljamo tudi veliko radost, trdnost in umirjenost. Vsi poznamo avstrijskega nevrologa Viktorja Frankla, njegovo razgibano življenjsko pot in gotovo pa tudi njegovo izročilo: „….kljub temu „da“ k življenju!“, kar velja tudi v času, ki ga zdaj doživljamo.

Da odločno podčrtamo besede: „nobeden od nas ni sam!“, dejstvo, ki ga prav tako doživljamo in spoznavamo posebno v teh dneh, ko ugotavljamo važnost družbenih, gospodarskih in kreativnih naporov, s katerimi hočemo premagati posledice pandemije. Ogromni namreč so socialni, zdravstveni in gmotni deleži mnogih posamenznikov, ustanov in dobrodelnega omrežja, ki naj bi čim prej omogočili „normalno“ in zdravo bitje.

A tudi umetnost, kultura in znanost so izpostavljeni številnimi oblikami pritiska in pričakovanj. Ogromno število prostovoljcev, poklicnih strokovnjakov in zavzetih žensk in mož – da omenimo samo nekatere skupine – so vsak čas pripravljeni za pomoč. Čeprav mnogokrat samo v ozadju so kulturni ustvarjalci, umentiki in izobraževalci odločilnega pomena pri doprinosu h kritju osnovnih človekovih, socialnih in družbenih potreb.

V tem sklopu bi radi omenili prispevek odbornikov, organizatorjev in akterjev Slovenskega inštituta. Na naši domači strani www.si-dunaj.at in s pomočjo našega Youtube-kanala se trudimo, da vsak čas spremljate naše informacije, gradiva in prireditve.

V prvem tednu preteklega meseca smo Vam poslali naše zadnjo sporočilo prav ob Slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarja. Ko imate danes to pismo pred sabo, smo že obeležili nadaljnji pomembni datum: Svetovni dan žena, 8. marca. – Predsednica Doma umetnikov na Dunaju, rojakinja Tanja Prušnik je v svoji lavdaciji v okviru virtualnega obhajanja kulturnega praznika – videoklip lahko sprejemate po www.si-dunaj.at - izrazila pomembnost dragocenih vrednot jezika, istovetosti in enakopravnosti. Odlična beseda visoko cenjene umetnice se nam vsebinsko in formalno zdijo tako dovršeno, da Vam ob enem posredujemo besedilo njenega govora kot PDF. Tako imate s pomočjo moderne tehnike možnost do branja ter vizualnega in akustičnega sprejemanja.

Če ne prej, potem se bomo ob veliki noči ponovno oglasili v upanju, da Vam že povemo več o naslednjih prireditvah in videoklipih, morda celo z opcijo do srečanja in pogovora. V tem smislu se Vam zahvaljujemo za Vašo pozornost.

Srečno – Glück auf!

Ostanite zdravi!

Ostanimo povezani!

Pazite nase, pazite na druge!

Lepo vas pozdravljajo

Sehr geehrte Unterstützer und Freunde des Slowenischen Institutes in Wien!
 
Frühlingserwachen trotz Corona…..

….ist überall zu sehen und zu spüren, auch wenn wir ab und zu mit einem beklemmenden Gefühl zur Kenntnis nehmen müssen, dass Jedem von uns viel an Optimismus, Mut und Zuversicht abverlangt wird. Oft genug hört man ein Rien ne va plus…, als Ausdruck einer gewissen Erschöpfung und Entmutigung und dennoch umgibt uns auch viel Freudvolles, Bestärkung und Hoffnung. Jeder kennt den österreichischen Neurologen Viktor E. Frankl und seine Lebensgeschichte, aber auch  sein ermutigendes Credo “…trotzdem Ja zum Leben sagen“, mit durchaus bestechender Gültigkeit auch in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben.

Niemand von uns ist allein, das erkennen und erleben wir besonders in diesen Tagen, die uns die Wichtigkeit gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und kreativer Anstrengungen zur Überwindung der Pandemie vor Augen führen. Groß ist der soziale, medizinische und materielle Einsatz vieler Menschen, Institutionen und Hilfsnetze, mit denen die Gestaltung eines „normalen“ und gesunden Lebens möglich ist.

Auch Kunst, Kultur und Wissenschaft sind einer vielfachen Belastung und Erwartungshaltung ausgesetzt. Tausende Freiwillige, professionelle Experten und engagierte Frauen und Männer, um nur einige zu nennen, stehen jederzeit rund um die Uhr zur Verfügung. Auch wenn es nicht den Anschein hat, Kulturschaffende, Künstler und Bildungspersonal tragen einen wesentlichen Teil dazu bei, dass grundlegende menschliche, soziale und gesellschaftliche Anforderungen erfüllt werden.

Dazu zählen wir uns – Funktionäre, Organisatoren und Akteure des Slowenischen Institutes. Wenn auch zum großen Teil virtuell, versuchen wir, grundlegende Kommunikation, Information und Vernetzung aufrechtzuerhalten. Mit unserer Homepage www.si-dunaj.at und unserem Youtube-Kanal wird Ihnen die Möglichkeit geboten, die aktuellen Informationen, Materialien und Veranstaltungen des Slowenischen Institutes abzurufen.

Unsere letzte Information an Sie erfolgte Anfang Februar – aus Anlass des traditionellen Slowenischen Kulturfeiertages am 8. Februar. Wenn Sie diesen Newsletter lesen, liegt ein bemerkenswerter Jahrestag, der Internationale Frauentag am 8. März, bereits hinter uns. Die Präsidentin des Künstlerhauses Tanja Prušnik hielt zum slowenischen Kulturfeiertag im Künstlerhaus eine bemerkenswerte Festansprache, die wir Ihnen in beiden Sprachen als PDF übermitteln. Ihr flammendes Bekenntnis zur Sprache, Identität und Gleichberechtigung ist formal und inhaltlich so gelungen, dass wir den Text auch als literarischen Beitrag verstehen. Diese Laudatio können Sie jetzt in dreifacher Version verfolgen: als pdf in zwei Sprachen, die gehaltene Rede akustisch und visuell – die moderne Technologie macht es möglich.

Wir hoffen,  zu Ostern optimistischere Prognosen über öffentliche Veranstaltungen anzukündigen und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.

Glück auf - Srečno!
Bleiben Sie gesund!

Bleiben wir verbunden!

Achten Sie auf sich, achten Sie auf andere!

Mit den besten Wünschen verbleiben wir
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L 
.