Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
08/2024

 
Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!
Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Reminder:

Dunaj ima spet „svoj“muzej:

 

Copyright: Wien Museum im November 2023 (Lothringerstraße),
Foto: Christine Koblitz
 
Vodenje po obnovljenem poslopju
Wien Muzeja z Nantijem Čertov
težišče arhitektura


Petek, 12.4.2024, 15.30
 
Prijave niso več možne
 
~~~
Reminder:

Wien hat „sein“ Museum wieder:

 

Copyright: Wien Museum im November 2023 (Lothringerstraße),
Foto: Christine Koblitz
 
Führung durch das renovierte
Wien Museum mit Nanti Čertov
Schwerpunkt Architektur


Freitag, 12.4.2024, 15.30

Keine Anmeldung mehr möglich!
 
~~~
Predsednice
(Werner Schwab)

Sobota, 13.4.2024, 20.00

Ateliertheater
Burgg. 71, 1070 DunajSlovensko z nemškimi podnapisi
Koop SI, SKICA & IÖK
Präsidentinnen
(Werner Schwab)

Samstag, 13.4.2024, 20.00

Ateliertheater
Burgg. 71, 1070 Wien
Slow. mit deutschen Untertiteln
Koop SI, SKICA & IÖK


Die Präsidentinnen (SKICA)

~~~

Slovenski institut na Dunaju

Evropa pred volitvami:
Spet je čas za pogum - Evropska unija 20 let po veliki širitvi na (volilni) preizkušnji


Torek, 16.4.2024, ob 18.00 uri

1010 Dunaj, Hanuschg. 3/dv.2/1. nadstr. (IÖK)

dr. Miro Cerar
(pravnik in nekdanji premier Republike Slovenije)

moderacija: dr. Štefan Vospernik

 
Širitev Evropske unije (1. maja 2004) je pomenila tudi združitev zamejskih slovenskih skupnosti v Avstriji, v Italiji in na Madžarskem s Slovenijo pod skupno evropsko streho. 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo bomo na Slovenskem institutu Dunaj obeležili s posebno prireditvijo, v kateri bo sodeloval nekdanji slovenski predsednik vlade in profesor prava dr. Miro Cerar.
 
Dr. Cerar bo v kratkem uvodnem govoru predstavil svoj osebni pogled na prvih 20 let Slovenije v Evropski uniji. Že kot pravni svetovalec Državnega zbora je Sloveniji pomagal tlakovati pot v Evropsko unijo, pozneje je kot predsednik vlade in zunanji minister Republike Slovenije na vodilnih položajih sooblikoval evropsko politiko. Za vstop v politiko se je odločil leta 2014, ko je bila Slovenija v hudi finančni, gospodarski in politični krizi.
 
Uvodu bo sledila razprava, v kateri se bosta dr. Cerar in podpredsednik Slovenskega inštituta na Dunaju, dr. Štefan Vospernik, pogovarjala o trenutnih političnih izzivih Evrope. Obletnica velike širitve namreč sovpada z evropskimi volitvami junija, na katerih se desničarskim in protievropskim silam obeta uspeh. Kako ustaviti val populizma, kako kljubovati temnim silam, ki ogrožajo svobodo, demokracijo in mir na naši celini? V diskusiji bodo v nadaljevanju sodelovali tudi poslušalke in poslušalci. Predavanje in diskusija bosta v slovenskem jeziku.

dr. Miro Cerar

dr. Štefan Vospernik
 
~~~

Slowenisches Institut Wien
 

Europa vor den Wahlen:
Es ist wieder Zeit, mutig zu sein - Die Europäische Union 20 Jahre nach der großen Erweiterung am Prüfstand (der Wähler)

 
Dienstag, 16.4.2024, 18.00
 
1010 Wien, Hanuschg. 3/Hof 2/1. Stock (IÖK)

Dr. Miro Cerar
(Rechtswissenschafter und ehemaliger Regierungschef Sloweniens)

Moderation: Dr.
Štefan Vospernik
 
Die Erweiterung der Europäischen Union (1. Mai 2004) war für die Slowenen von besonderer Bedeutung, da mit diesem Schritt die slowenischen Volksgruppen in Österreich, Italien und Ungarn mit dem "Muttervolk" in Slowenien unter dem gemeinsamen europäischen Dach vereinigt wurden. Den 20. Jahrestag des Beitritts der Republik Slowenien zur Europäischen Union werden wir am Slowenischen Institut Wien mit einer besonderen Veranstaltung mit dem früheren slowenischen Regierungschef und Rechtsprofessor Dr. Miro Cerar begehen.
 
Dr. Cerar wird in einem kurzen Einführungsvortrag seinen ganz persönlichen Blick auf die ersten 20 Jahre Sloweniens in der Europäischen Union mit den Zuhörern teilen. Schon als Rechtsberater des slowenischen Parlaments spielte er eine wichtige Rolle bei der EU-Annäherung Sloweniens in den 1990er Jahren, später gestaltete er als Regierungschef und Außenminister Sloweniens die europäische Politik an führender Stelle mit. Zum Einstieg in die Politik hatte er sich im Jahr 2014 entschieden, als sich Slowenien in einer schweren finanziellen, wirtschaftlichen und politischen Krise befand.
 
Der Einführung wird eine Diskussion folgen, in der Dr. Cerar gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Slowenischen Instituts in Wien, Dr.
Štefan Vospernik, über die aktuellen politischen Herausforderungen Europas sprechen werden. Der Jahrestag der großen Erweiterung fällt nämlich zusammen mit den Europawahlen im Juni, die rechtsgerichteten und antieuropäischen Kräften einen Sieg bringen könnten. Wie können wir die Welle des Populismus stoppen und uns den dunklen Kräften entgegenstellen, die Freiheit, Demokratie und Frieden auf unserem Kontinent bedrohen. Die Diskussion wird mit Beteiligung des Publikums erfolgen.
 
Vortrag und Diskussion in slowenischer Sprache.


Dr. Miro Cerar
 
Dr.
Štefan Vospernik
 
~~~
Priporočamo:
27.4.2024, 15.00: slovensko vodenje „Razstava: Na ramenah velikank“ kooperacija, Dom umetnikov, Dunaj


SIDEK – Otroški gledališki abo

Prireditve Slovenske iniciative Dunaj za mlajše: www.slosid.com
 
~~~
Wir empfehlen:
27.4.2024, 15.00: Führung “Auf den Schultern von Riesinnen“ (slow.) Kooperation, Künstlerhaus, Wien

~~~
Opozorilo:
23.4.2024, 19.00: Otvoritev razstave: “Hočejo naša življenja“, Muzej za narodoslovje, Laudong. 15-19, 1080 Dunaj

7.5.2024, 18.00: Posebno vodenje: Koroška/Slovenski institut na Dunaju:
dr. Cornelia Kogoj


 
Hinweis:
23.4.2024, 19.00: Ausstellungseröffnung: “Man will uns ans Leben“, Volkskundemuseum, Laudong. 15-19,
1080 Wien

7.5.2024, 18.00: Spezialführung: Kärnten/Slowenisches Institut in Wien:
Dr. Cornelia Kogoj

                
Se veselimo Vašega/Tvojega obiska! Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch!
Slovenski inštitut na Dunaju
Slowenisches Institut in Wien
Herbert Seher Theresia Krušic-Sahiner Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slovenski inštitut na Dunaju

Slowenisches Institut in Wien
www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira


Volksgruppenbüro
Biro za slovensko narodno skupnost

 
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.