Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
06/2024

 
Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!
Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Reminder:

Slovenski institut na Dunaju
Vabi na
predstavitev projekta ob sodelovanju


Nike Sommeregger in
Jelene Cvetković Šarkanović

“Čas pomladi kratko traja….”

Torek, 5. marca 2024, 18.00
1010, Hanuschg. 3/ dv. 2/ 1. nadstr.
(IÖK)


Nastop skupine  „Še kr gra….“
Igrajo: Anja Kerbitz, Katharina Pajenk,
Timna Bošič
Na akordeonu: Elena Moschitz

---


Jelena Cvetkovć Šarkanović
BITEwithZESTPrva tovrstna knjiga - Balkan VEGAN!

Zdaj tudi v slovenskem jeziku!

Veganska balkanska kuhinja?
Sarma? Musaka? Ni problema!
In to na okusen način!

 
Odkrijte kulinarični svet Balkana z Balkan Vegan - ne glede na to, ali iščete nove ideje za svojo kuhinjo ali pa želite preprosto izvedeti več o tej regiji!


 

~~~
Reminder:

Slowenisches Institut in Wien
lädt ein zur Vorstellung
des zweiteiligen Projektes mit


Nika Sommereger und
Jelena Cvetkovič Šarkanovicć

„Kurz ist die Frühlingszeit….“

Dienstag, 5. März 2024, 18.00
1010, Hanuschg. 3/Hof 2/ 1. St. (IÖK)


Unter Mitwirkung von 
Anja Kerbitz, Katharina Pajenk,
Timna Bošič
Akkordeon: Elena Moschitz

---


Jelena Cvetkovć Šarkanović
BITEwithZEST


 
Das erste Balkan VEGAN - Buch!

Jetzt auch in Slowenisch!

Vegane Balkanküche? Sarma? Moussaka? Kein Problem!
Und das auf köstliche Weise!

 
Entdeckt die kulinarische Welt des Balkans mit Balkan Vegan - egal ob ihr neue Ideen für eure Küche sucht oder einfach mehr über die Region erfahren möchtet!

Die Veranstaltung ist zweisprachig


~~~
Vabita na predavanje:
 
Šege in ljudska pesem
v Spodnji Ziljski dolini
Torek, 12. marca 2024, 18.00

1010 Dunaj, Hanuschg. 3/dv.2/1. nadstr. (IÖK)


Cover: Die Brücke 5/23

Za pokrajine na jezikovno mešanem območju Koroške sta značilni kulturna raznolikost in izjemna narečna razčlenjenost. Stoletja dolgo sožitje stičnih jezikov, nemščine in slovenščine, je pustilo vidne sledove kulturne vzajemnosti na intelektualni, jezikovni in glasbeni ravni. Za Spodnjo Ziljsko dolino so značilni tradicionalni žegnanjski in obredni običaji, pa tudi družabnost in regionalna zavest. V središču pozornosti bodo štehvanje, prvi rej, dvojezične žegnanjske pesmi ter običaj kalede v Blačah (občina Štefan na Zilji), ki jih je predavateljica dokumentirala na filmih. Predavanju bo sledila predstavitev filmov „Kufenstechen bei uns in Vorderberg & Štehvanje p našan v Bvačah” (2023).

dvojezično
moderacija: DI Christian Ogris
 
~~~
Einladung:
 
Brauchtum und Volkslied
im Unteren Gailtal
Dienstag, 12. März 2024, 18.00

1010 Wien, Hanuschg. 3/ Hof 2/1. Stock (IÖK)


Cover: Die Brücke 5/23

Die Regionen im gemischtsprachigen Gebiet Kärntens zeichnen sich durch kulturelle Vielfalt und außerordentliche mundartliche Differenziertheit aus. Die Jahrhunderte lange Koexistenz der beiden Kontaktsprachen Deutsch und Slowenisch hinterließ auf geistiger, sprachlicher und musikalischer Ebene sichtbare Spuren kultureller Wechselseitigkeit. Das Untere Gailtal ist von altüberlieferten Bräuchen, vielfältigen Kirchtags- und Brauchtumsliedern, aber auch von Geselligkeit und Regionalbewusstsein geprägt. Das Kufenstechen, der Lindentanz „prvi rej“, zweisprachige Kirchtagslieder sowie das Kaleda-Singen in Vorderberg (Gemeinde St. Stefan im Gailtal), die von der Vortragenden filmisch dokumentiert wurden, bilden den Schwerpunkt. Dem Vortrag folgt die Filmpräsentation „Kufenstechen bei uns in Vorderberg & Štehvanje p našan v Bvačah” (2023).

Zweisprachig
Moderation: DI Christian Ogris
~~~


Ass.-Prof. i.R. Dr. Herta Maurer-Lausegger

Herta Maurer - Lausegger je študirala slavistiko in etnologijo ter prevodoslovje (slovenščina) na Univerzi v Gradcu. Od leta 1984 deluje v različnih funkcijah na Univerzi v Celovcu. Kot filmska producentka od leta 1994 vodi raziskovalni in filmski projekt „Avdiovizualna dialektologija: Dokumentacija stare ljudske kulture v narečju“, ki se izvaja v sodelovanju s filmskim podjetjem ARTIS Filmproduktions-GmbH v Celovcu. Za svoje obširno delovanja je prejela leta 2023 koroško priznanje za ljudsko kulturo in priznanje v Sloveniji za znanstvenoraziskovalno odličnost na področju slovenistike.


 
~~~


Ass.-Prof. i.R. Dr. Herta Maurer-Lausegger

Herta Maurer – Lausegger absolvierte an der Universität Graz die Fächer Slawistik und Volkskunde sowie das Übersetzer-Studium Slowenisch. Seit 1984 ist sie in unterschiedlichen Funktionen an der Universität Klagenfurt tätig. Als Filmproduzentin leitet sie seit 1994 das Forschungs- und Filmprojekt „Audiovisuelle Dialektologie: Dokumentation alter Volkskultur im Dialekt“, das in Kooperation mit dem Filmunternehmen ARTIS Filmproduktions-GmbH in Klagenfurt realisiert wird. Im Jahr 2023 hat sie in Anerkennung ihrer umfangreichen Arbeiten den Würdigungspreis des Landes Kärnten für Volkskultur und einen Anerkennungspreis in Slowenien für herausragende wissenschaftliche Forschung im Bereich der Slowenistik erhalten.
 
 
 
~~~
Opozorilo:
 
Avstrija in Slovenija
Niz predavanj na Inštitutu za vzhodnoevropsko zgodovino Dunaj
PDF Ringvorlesung
 
~~~
 
Priporočamo:

Männerchor der Kärntner in Wien
Passion

PDF
 
~~~
 
12.04.2024, 15.30 Karlsplatz 8, 1040 Dunaj
Vodenje po Wien Muzeju - težišče arhitektura z Nantijem Čertov
 
 
~~~
 

~~~

Club Carinthia
www. club-carinthia.at
Hinweis:
 
Österreich und Slowenien
Ringvorlesung Institut für Osteuropäische Geschichte Wien
PDF Ringvorlesung

~~~
 
Wir empfehlen:

Männerchor der Kärntner in Wien
Passion

PDF

 
 ~~~
 
12.04.2024, 15.30 Karlsplatz 8, 1040 Wien
Führung durch das Wien Museum - Schwerpunkt Architektur mit Nanti Čertov
 
 
~~~
 
~~~
 
Club Carinthia
www. club-carinthia.at
Se veselimo Vašega/Tvojega obiska! Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch!
Slovenski inštitut na Dunaju
Slowenisches Institut in Wien
Herbert Seher Theresia Krušic-Sahiner Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slovenski inštitut na Dunaju

Slowenisches Institut in Wien
www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira


Volksgruppenbüro
Biro za slovensko narodno skupnost

 
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.