Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
01/2024

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!

Pozdravljeni v novem letu 2024!
Willkommen im neuen Jahr 2024!
Slovenski institut na Dunaju
Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju
Slovenska iniciativa Dunaj

 
Vabijo na prireditev
 
"KAJ DELAŠ?"
Živeti in delati na Dunaju

Torek, 16.1.2024, 18.00
1010, Hanuschg. 3, dv. 2/1. (IÖK)

 
TV mini-serija slovenskega sporeda ORF predstavlja mlade koroške Slovenke in Slovence na Dunaju, ki so izbrali neobičajne in inovativne poklicne poti, od astrofizike do digitalnega nomadstva.
Na dogodku bodo ti posamezniki delili svoje izkušnje in vpoglede v svoje unikatne kariere. Poudarek serije je na raznolikosti poklicev in izzivih, s katerimi se srečujejo v svojem delu.

Predstavili bomo sledeče prispevke:
JAN GLOGOVIČ, digitalni nomad - Bali
TAMINA KATZ, modna oblikovalka - Dunaj
GREGOR WAKOUNIG, prevajalec japonščine - Dunaj
MARKO MEČINA, astrofizik - Dunaj
DOMINIK ČERTOV, dvigovalc Uteri – Dunaj

Prav tako bo na dogodku obravnavana tema "brain drain" med mladimi na Koroškem, s poudarkom na razlogih za ta fenomen in možnih rešitvah.
Mladincem se bodo v razpravi pridružili Dunajčani in Dunajčanke, ki so na Dunaju poklicno kot samostojni podjetniki že desetletja.

Moderacija/prezentacija:
Miha Dolinšek in Herbert Seher
Slowenisches Institut in Wien
Klub slowenischer StudentInnen in Wien
Slowenische Initiative Wien


 
Einladung
 
"WAS MACHST DU?"
Leben und arbeiten in Wien

16.1.2024, 18.00
1010 Hanuschg. 3/Hof 2/ 1. Stk (IÖK)

 
Mit der TV-Miniserie des slowenischen ORF-Programmes (Autor Miha Dolinšek)  werden junge Kärntner Sloweninnen und Slowenen vorgestellt, die sich für einen außergewöhnlichen und innovativen Berufsweg in Wien entschlossen hatten.

In der Präsentation werden fünf Videos gezeigt. Anschließend schildern die Betroffenen ihre Erfahrungen und Perspektiven. In einem  Informations- und Praxisaustausch mit anderen erfahrenen UnternehmerInnen und dem Publikum werden die Themen „brain drain“, Karriere und die möglichen Auswirkungen in der Herkunftsregion Kärnten diskutiert.

Moderation/Präsentation:
Miha Dolinšek und Herbert Seher

In slowenischer Sprache

 
Priporočamo:


V Vaši knjigarni ali online:
Löcker Verlag

~~~
 
Aviso:

23.1.2024, 18.00
Predstavitev trojezične antologije “Sodobna slovenska poezija”
„Haček“ Celovec, Paulitschg. 5

 
~~~
 
Aktualne prireditve:
Prireditveni koledar SKICA

Prireditve Slovenske iniciative Dunaj za mlajše: www.slosid.com

~~~

Vljudno prosimo za vplačilo članarine za leto 2024: 30 Evrov.
Wir empfehlen:


In Ihrer Buchhandlung oder online:
Löcker Verlag
 
~~~
 
Aviso:
 
23.1.2024, 18.00
Präsentation der Anthologie Slowenische Gegenwartslyrik
„Haček“ Klagenfurt, Paulitschg. 5

 
~~~

Aktuelle Veranstaltungen:
Veranstaltungskalender SKICA


Veranstaltungen der Slow. Initiative für Kinder: www.slosid.com

~~~

Wir bitten um baldige Überweisung des Mitgliedsbeitrages von 30 Euro.
Se veselimo Vašega/Tvojega obiska! Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch!
Slovenski inštitut na Dunaju
Slowenisches Institut in Wien
Herbert Seher Theresia Krušic-Sahiner Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slovenski inštitut na Dunaju

Slowenisches Institut in Wien
www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira


Volksgruppenbüro
Biro za slovensko narodno skupnost

 
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.