Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
23/2023

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Slovenski inštitut na Dunaju
v kooperaciji s KSŠŠD 
‚KSŠŠD in korotanski konflikt'

20. okt. 2023, 19.30


KSŠŠD
1070 Dunaj, Mondscheingasse 11


Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD) praznuje letos 100-letnico svojega obstoja. Ustanovljen leta 1923 že 100 let nudi koroškim slovenskim pa tudi drugim študentom platformo srečanja in delovanja na Dunaju.

Kot doprinos Slovenskega inštituta k tej obletnici smo skupno s Klubom pripravili predavanje in diskusijo na temo ‚KSŠŠD in korotanski konflikt'.

Ta konflikt v 60. letih prejšnjega stoletja s tedanjim vodstvom slovenskega študentskega doma Korotan je bil izreden mejnik v delovanju Kluba, ki je v teh letih začel močno razširjati svoje delovanje preko slovenskih manjšinskih struktur navzven. Kot rezultat spora pa vidimo tudi klubske prostore v dunajski Mondscheingasse 11, ki jih Klub koristi še danes.


korotan - mladje 1969.pdf

V tem članku je detajlirano dokumentiran razvoj odnosov Kluba s Korotanom. Kopije članku priloženih dokumentov in slik so deloma zelo slabo čitljive in jih tukaj ne najdete.

Na prireditvi sodelujejo in prispevajo svoje spomine ter poglede nazaj trije proponenti in glavni akterji na strani Kluba v tedanjem času:

Mag. Marica Kulnik,
Dr. Avguštin Malle in
Dr. Feliks J. Bister.


Uvodne besede bo spregovoril DI Christian Ogris, odbornik Slovenskega inštituta na Dunaju, razpravo vodil pa bo Simon Trap, odbornik KSŠŠD.

Prireditvev bo v slovenskem jeziku.


 
~~~
Slowenisches Institut in Wien in Kooperation mit dem KSSSD
‚KSŠŠD und der Korotan-Konflikt'

20. Okt. 2023, 19.30


KSŠŠD
1070 Wien, Mondscheingasse 11


Der Klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Wien (KSŠŠD) begeht heuer sein 100-Jahre-Jubiläum. Gegründet 1923 bietet er seit 100 Jahren slowenischen und auch anderen Studenten eine Plattform für Treffen in Wien.

Gemeinsam mit dem KSŠŠD haben wir aus diesem Anlass einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema ‚KSŠŠD und der Konflikt mit dem Korotan' vorbereitet.

Dieser Konflikt in den 1960er Jahren mit der damaligen Leitung des Studentenheimes Korotan war ein Meilenstein in der Geschichte des Klubs, der in dieser Zeit begann sein Tätigkeitsfeld über die slowenischen Minderheitenstrukturen hinaus zu erweitern. Ein Resultat des Konfliktes sind auch die noch heute sehr aktiv genutzten Klubräumlichkeiten in der Mondscheingasse 11.

An der Veranstaltung berichten drei wesentliche Akteure auf Seiten des Klubs über ihre Erinnerungen und ihren Rückblick an die damaligen Geschehnisse:

Mag. Marica Kulnik,
Dr. Avguštin Malle und
Dr. Feliks J. Bister.


Einführende Worte spricht DI Christian Ogris, Vorstandsmitglied des Slowenischen Institutes in Wien, moderiert wird der Abend von Simon Trap, Vorstandsmitglied des KSŠŠD.

Die Veranstaltung findet in slowenischer Sprache statt.
~~~
FOCUS: ČAS in PROSTOR

28.10.2023, 17.00: Arheološke izkopanine na Koroškem: Šentilj in Jerberk: Škofiče; SPD Edinost
Vabilo.pdf

31.10.2023, 18.00: Dr. Andrej Rahten: V prah strti prestol. Slovensko dojemanje habsburške dinastije v postimperialnem času; predstavitev knjige; 1010 Dunaj,
Hanuschg. 3/dv.4/1. (IÖK)

2.11.2023, 18.00: Dr. Hellwig Valentin: Od „Freistaat Tirol“ do „Veldner Republik“,
1010 Dunaj, Hanuschg.3/dv.4/1. (IÖK)

 
~~~
FOCUS: ZEIT und RAUM

28.10.2023, 17.00Archäologische Fundstätten in Kärnten: St. Egyden und Kathreinkogel: Schiefling am See
Einladung.pdf

31.10.2023, 18.00: Dr. Andrej  Rahten: Zu Staub zerfallener Thron; Slowenische Wahrnehmung der Habsburg-Dynastie in der postimperialen Zeit; Buchpräsentation, 1010 Wien, Hanuschg. 3/Hof 4/1 (IÖK)

2.11.2023, 18.00: Dr. Hellwig Valentin: Vom “Freistaat Tirol“ bis zur „Veldner Republik“,  
1010 Wien,  Hanuschg.3/Hof 4/1. (IÖK)

 
~~~
Priporočamo:
INGEBORG BACHMANN – Reise in die Wüste, film trenutno v kinu


29.10.2023, 11.00:
INGEBORG BACHMANN, Vodenje po razstavi
, Literaturmuseum - ÖNB: Grillparzerhaus, Johannesg.6, 1010 Dunaj

24.10.2023, 19.00: Lili Novy – Predstavitev knjige, Musilhaus Celovec

Aktualne prireditve:

Prireditveni koledar SKICA

Prireditve Slovenske iniciative Dunaj za mlajše: www.slosid.com

 
~~~
Wir empfehlen:
INGEBORG BACHMANN – Reise in die Wüste, Film aktuell im Kino

29.10.2023, 11.00:
INGEBORG BACHMANN, Führung durch die Ausstellung
, Literaturmuseum-ÖNB: Grillparzerhaus, Johannesg. 6,
1010 Wien

24.10.2023, 19.00: Lili Novy – Buchpräsentation, Musilhaus Klagenfurt

Aktuelle Veranstaltungen:
Veranstaltungskalender SKICA

 


~~~
Se veselimo Vašega/Tvojega obiska! Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch!
Slovenski inštitut na Dunaju
Slowenisches Institut in Wien
Herbert Seher Theresia Krušic-Sahiner Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slovenski inštitut na Dunaju

Slowenisches Institut in Wien
www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira


  Volksgruppenbüro
Biro za slovensko narodno skupnost

 
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.