Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
22/2023

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Vabilo

Prvi slovenski satirični listi
in Dunaj


Ddr. Damir Globočnik, Radovljica

Predavanje s projekcijami in diskusijo.
Moderira: dr. Feliks J. Bister


Torek, 10. oktobra 2023,
18.00


1010 Dunaj, Hanuschg. 3/dv.4/1. (IÖK)

 
    

Tako BRENCELJ  kot Levstikov PAVLIHA sta povezana z Dunajem.  PAVLIHA je takorekoč nastajal na Dunaju, kjer je takrat živel Fran Levstik. Karikature je risal dunajski karikaturist Karel Klič, za Brenclja se tudi ve, da jih je urednik Jakob Alešovec naročal pri nekem dunajskem zavodu vsaj 1869 do 1874.

Damir Globočnik (roj. 1964) je doktor umetnostne zgodovine in zgodovine, muzejski svetnik in likovni kritik. Študijsko se posveča proučevanju likovnih upodobitev pesnika dr. Franceta Prešerna in ilustracij njegovih pesmi, proučevanju slovenske karikature in satirične ilustracije ter povezavi med kulturno in politično zgodovino ter likovno umetnostjo v 19. in 20. stoletju na Slovenskem.

Leta 2005 je zaključil doktorski študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani – naslov doktorske disertacije Dr. France Prešeren in njegova podoba v slovenski likovni umetnosti (mentor izr. prof. dr. Lev Menaše). Leta 2012 je zaključil doktorski študij zgodovine na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani (mentor red. prof. dr. Janez Cvirn) z nalogo Karikatura in satirična periodika – pomožna zgodovinska vira.
Einladung

Die ersten slowenischen  Satireblätter und Wien

DDr. Damir Globočnik, Radovljica

Vortrag mit Projektionen u. Diskussion
Moderation: Dr. Feilks J. Bister


Dienstag, 10. Oktober 2023, 18.00

1010 Wien, Hanuschg. 3/Hof4/1. (IÖK)


    
 
Sowohl BRENCELJ als auch PAVLIHA sind durch den Schriftsteller Fran Levstik und den Karikaturisten Karel Klič eng mit Wien verbunden.
 
Damir Globočnik (geb. 1964)  schloss 2005 das Doktoratsstudium aus Kunstgeschichte an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana ab. 2012 konnte er das  Doktoratsstudium aus Geschichte mit „Karikatur und satirische Periodika beenden. Er ist auch Museumsberater und Kunstkritiker.
 
Die Vortragssprache ist Slowenisch; Diskussion und Anfragen: zweisprachig

 
17. & 18.10.2023
Novo mesto na Dunaju: Knjigotapljenje

17.10.2023, 18.00
Predavanje in razstava Miran Jarc
,
1080 Dunaj, Albertg. 48;
Kooperacija SKC, SID in SIovenski institut
17. & 18.10.2023:
Novo mesto in Wien. (in slow. Sprache)
Priporočamo:
Prireditve ob 100. letnici Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju:

10.10.2023, 19.00: predstavitev brošure v Celovcu

13.10.2023¸ 19.00: predstavitev brošure na Dunaju
20.10.2023, 19.30: Diskusija: Klub in Korotanski konflikt
KSŠŠD, Mondscheing. 11, 1070 Dunaj
(kooperacija Klub in Slovenski institut)


 
~~~

Prireditve Slovenske iniciative Dunaj za mlajše: www.slosid.com
 
~~~
 
Načrtovano:
28.10.2023, 17.00: Izkopavine Jerberk in Gradiščs/Koroška; v Škofičah ob Vrbsekm jezeru

31.10.2023, 18.00: Andrej Rahten: predstavitev knjige
1010 Dunaj, Hanuschg. 3 (IÖK)

2.11.2023, 18.00: H. Valentin: Freistaat Tirol – Republik Kärnten
1010 Dunaj, Hanuschg. 3 (IÖK)
Wir empfehlen:
Veranstaltungen zur 100-Jahr-Feier des Klubs slowenischer StudentInnen in Wien:

10.10.2023, 19.00: Präsentation der Festschrift in Klagenfurt

13.10.2023, 19.00: Präsentation der Festschrift in Wien
20.10.2023, 19.30: Diskussion: Klub  und der Korotan-Konflikt
KSŠŠD, Mondscheing. 11, 1070 Wien
(Kooperation Klub und Slow. Institut)~~~

Veranstaltungen der Slow. Initiative für Kinder: www.slosid.com
 
~~~
 
Geplant:
28.10.2023, 17.00: Ausgrabungen Kathreinkogel und Gradišče/Kärnten; Schiefling am Wörthersee

31.10.2023, 18.00: Andrej Rahten: Buchpräsentation
1010 Wien, Hanuschg.3 (IÖK)

2.11.2023, 18.00: H. Valentin: Freistaat Tirol - Republik Kärnten
1010 Wien, Hanuschg.3 (IÖK)
Se veselimo Vašega/Tvojega obiska! Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch!
Slovenski inštitut na Dunaju
Slowenisches Institut in Wien
Herbert Seher Theresia Krušic-Sahiner Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slovenski inštitut na Dunaju

Slowenisches Institut in Wien
www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira


  Volksgruppenbüro
Biro za slovensko narodno skupnost

 
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.