Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
21/2023

 

Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!

Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Slovenski institut na Dunaju v kooperaciji s Klubom slovenskih študentk in študentov na Dunaju

Vabita


Das Slowenische Institut in Wien  in Kooperation mit dem Klub slowenischer StudentInnen in Wien

Einladung


Lovro Kuhar – Prežihov Voranc
Ob 130. letnici rojstva

Predavatelj:
Dr. Mirko Messner, Celovec

3. Okt. 2023, 18.00

1010 Dunaj, Hanuschg. 3, dv. 4,
1. nadstr.

 
Dr. Mirko Messner je svojo doktorsko disertacijo spisal o Prežihu. V njej se je ukvarjal z zasukom v interpretaciji agrarnega in kmečkega vprašanja v Prežihovem opusu („Der Wechsel in der Darstellung und Deutung der Bauern- und Agrarfrage….) Svojo analizo in ugotovitev je kritično soočil z literarno-znanstveno recepcijo dela Prežihovega Voranca, ki je predvladovala svojčas in prevladuje še danes. Disertacija je izšla (v nemščini) leta 1980 pri celovškem Slovenskem znanstvenem institutu pod naslovom „Prežihov Voranc in kmetijstvo“.

Mirko Messner je bil soustanovitelj študentskega lista „Kladivo“, (so)organizator napisnih akcij na Koroškem ter „Solidarnostnega komiteja za pravice koroških Slovencev“ v sedemdesetih letih. Politično se je ukvarjal tudi kot govornik Komunistične stranke Avstrije za manjšinska vprašanja in od leta 2006 do 2021 njen statuarni predsednik. Živi v Celovcu.

Moderacija: dr. Štefan Vospernik

 
~~~

Lovro Kuhar – Prežihov Voranc
Zum 130. Geburtstag

Vortragender:
Dr. Mirko Messner, Klagenfurt

3. Okt. 2023, 18.00

1010 Wien, Hanuschg. 3, Hof 4,
1. Stock

Dr. Mirko Messner verfasste seine Doktorarbeit über Prežih. In dieser beschäftigte er sich mit der Wendung in der Interpretation der agrarischen und bäuerlichen Frage im Werk von Prežihov Voranc („Der Wechsel in der Darstellung und Deutung der Bauern- und Agrarfrage…) Seine Analyse und Feststellungen stellte er der literarisch-wissenschaftlichen Rezeption des Werks von Prežihov Voranc die - seinerzeit und auch heute noch - gegenüber. Die Dissertation wurde in deutscher Sprache 1980  beim Slowenischen Wissenschaftlichen Institut in Klagenfurt veröffentlicht: „Prežihov Voranc und die Bauern“.

Mirko Messner war Mitbegründer des Studentenblattes „Kladivo - Der Hammer“, (Mit)Organisator der Ortstafel-Aktionen in Kärnten und des „Solidaritätskomittees für die Rechte der Kärntner Slowenen“ in den 70er Jahren. Politisch hat sich Mirko Messner auch als Sprecher der Kommunistischen Partei Österreich für Minderheitenfragen betätigt; von 2006 bis 2021 war er deren statuarischer Vorsitzender. Messner lebt in Klagenfurt.

In slow. Sprache

Moderation: Dr. Stefan Vospernik

~~~

Aviso:
Save the date:

10.10.2023, 18.00
Prvi slovenski satirični listi in Dunaj
Dr. Damir Globočnik, Ljubljana

Moderacija: dr. Feliks J. Bister
1010 Dunaj, Hanuschg. 3, dv. 2, 1. nadstr.


17. & 18.10.2023
Novo mesto na Dunaju: Knjigotapljenje

17.10.2023, 18.00
Predavanje in razstava Miran Jarc
,
1080 Dunaj, Albertg. 48;
Kooperacija SKC, SID in SIovenski institut
Aviso:
Save the date:
10.10.2023, 18.00
Die ersten slowenischen Satireblätter und Wien
Dr. Damir Globočnik, Ljubljana

Moderation: Dr. Feliks J. Bister
1010 Wien, Hanuschg. 3, Hof 2, 1. Stock

17. & 18.10.2023:
Novo mesto in Wien. (in slow. Sprache)
Priporočamo:
Prireditve ob 100. letnici Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju:

10.10.2023, 19.00: predstavitev brošure v Celovcu
13.10.2023¸ 19.00: predstavitev brošure na Dunaju
Povabilo.pdf

20.10.2023, 19.30: Diskusija: Klub in Korotanski konflikt

KSŠŠD, Mondscheing. 1, 1070 Dunaj
(kooperacija Klub in Slovenski institut)
 
~~~

Prireditve Slovenske iniciative Dunaj za mlajše: www.slosid.com

Gledališče: slosid.com/sidek
 
Opozorilo:
Prireditveni koledar SKICA
Wir empfehlen:
Veranstaltungen zur 100-Jahr-Feier des Klubs slowensicher StudentInnen in Wien:

10.10.2023, 19.00: Präsentation der Festschrift in Klagenfurt
13.10.2023, 19.00: Präsentation der Festschrift in Wien
Einladung.pdf

20.10.2023, 19.30: Diskussion: Klub  und der Korotan-Konflikt

KSŠŠD, Mondscheing. 1, 1070 Wien
(Kooperation Klub und Slow. Institut)

~~~

Veranstaltungen der Slow. Initiative für Kinder: www.slosid.com

Theater: slosid.com/sidek
 
Hinweis:
Veranstaltungskalender SKICA
Se veselimo Vašega/Tvojega obiska! Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch!
Slovenski inštitut na Dunaju
Slowenisches Institut in Wien
Herbert Seher Theresia Krušic-Sahiner Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slovenski inštitut na Dunaju

Slowenisches Institut in Wien
www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
   
    
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.