Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise

 
Spoštovani podporniki in prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju! Sehr geehrte Unterstützer und Freunde des Slowenischen Institutes in Wien!


Veliko snega v kombinaciji s predbožičnimi motivi – in to prav na lastni terasi – so simbol „najbolj mirnega“  in „najlepšega“ obdobja – adventa in božiča. Skoraj bi lahko pozabili, da zunanji pogoji vedno in povsod žal ne odražajo te skladne slike. Pandemija in posledično zaprtje javnega življenja sta na žalost omogočila le omejeno mobilnost in dejavnosti: Javno življenje in skoraj vse prireditve so bili „zamrznjeni“. To je seveda vplivalo tudi na naš prireditveni program, ki smo ga pred zaprtjem lahko zaključili še z eno prireditvijo v živo. Načrtovali smo še številne dogodke; na žalost izvedba ni bila več mogoča.

Še toliko bolj nas veseli, da smo lahko ohranili stik in komunikacijo z vami: Po naši spletni strani www.si-dunaj.at, našem kanalu na YouTubu in e-novicah vam posredujemo aktualne informacije, predavanja in predstavitve. Kljub omejitvam smo nekatere načrtovane prireditve lahko pripravili virtualno, tako da vam še pravočasno pred božičem lahko ponudimo tri videoposnetke:

Z video dokumentarcem z naslovom „Rož Roadmovie“ postavljamo štiri osebnosti iz koroškega Roža v središče daljšega potovanja po tej dolini ob Dravi.

S predstavitvijo knjige o usodi dunajskega zdravnika, ki je v tragičnih okoliščinah leta 1898 preprečil izbruh nevarnega kužnega virusa, se tematsko spet vračamo v sedanjost.

Pred 240 leti, leta 1781, je Jožef II. izdal Tolerančni edikt, ki je bil daljnosežna odločitev za enakopravnost in priznanje verske svobode. Ob tej priložnosti bomo materi Jožefa II., cesarici Mariji Tereziji, posvetili predstavitev, ki je zasnovana z zelo osebnega slovenskega vidika.

„Gradimo mostove“ je bil eden od tematskih motivov 100. obletnice koroškega plebiscita. Vedno znova poskušamo predstaviti osebnosti, ki kulturno in mednarodnopovezovalno učinkujejo. Marija Šikoronja, ugledna galeristka in kulturna posredovalka v koroškem Rožeku, je bila ena od tistih, ki so prejeli čezmejno priznanje in počastitev za izjemno življenjsko delo. Tanja Prušnik je v koroški reviji „Die Brücke“ napisala posmrtnico za Marijo Šikoronjo, ki jo tu radi delimo z vami. Die Brücke - Marija Šikoronja_Tanja Prušnik.pdf


Pozitivne geste so v teh časih zelo dobrodošle! Predstava „živeti dalje“ (po knjigi Ruth Klüger: „weiter leben – eine Jugend“) v režiji predane gledališke ustvarjalke slovenskih korenin Veronike Sommeregger je prejela nagrado „Christine“ kot najboljša mladinska gledališka predstava. Z veseljem čestitamo in se veselimo z vsemi akterkami in akterji. weiter-leben.pdfOb koncu tega sporočila želimo vsem članom, podpornikom ter bralkam in bralcem v imenu upravnega odbora in osebja Slovenskega inštituta na Dunaju zaželeti vesel božič in zdrav začetek novega leta. Kot vsako leto svoje želje lahko praznično obarvamo z ustvarjalnimi deli, ki so nam jih poslali otroci iz Dvojezičnega vrtca na Dunaju.
Aviso: Ogled razstave „Alma Karlin“ in vodenje v slovenščini: v soboto 15.1.2022, 15.30 (Weltmuseum, Dunaj)
https://www.weltmuseumwien.at/en/exhibitions/alma-m-karlin/

Ostanite zdravi!

Pazite nase in na druge!

Prijavite se za testiranje in cepljenje!


Viel Schnee gepaart mit vorweihnachtlichen Motiven - und das direkt auf der eigenen Terrasse - ein Symbol für die „ruhigste“  und „schönste“  Jahreszeit – Advent und Weihnacht. Fast könnte man vergessen, dass die äußeren Gegebenheiten leider nicht immer und überall dieses stimmige Bild widerspiegeln. Pandemie und der daraus resultierende Lockdown lassen leider nur begrenzte Mobilität und Aktivitäten zu: Das öffentliche Leben und  fast alle Veranstaltungen waren wie  „eingefroren“. Dies hatte natürlich auch Auswirkungen auf unser Veranstaltungsprogramm, das wir noch vor dem Lockdown mit einer Präsenzveranstaltung abschließen konnten. Etliche Veranstaltungen hätten wir noch geplant; leider war aber eine Durchführung nicht mehr möglich.

Umso mehr freut es uns, dass wir Kontakt und Kommunikation mit Ihnen weiter aufrechterhalten konnten: Mit unserer Homepage www.si-dunaj.at, unserem Youtube-Kanal und den Newslettern versorgen wir Sie mit aktuellen Informationen, Vorträgen und Präsentationen. Trotz Einschränkungen war es uns möglich, einige geplante Veranstaltungen virtuell vorzubereiten, sodass wir noch rechtzeitig zu Weihnachten drei Videobeiträge online anbieten können:

Mit einer Videodokumentation unter dem Titel „Rož Roadmovie“ stellen wir vier Persönlichkeiten aus dem Kärntner Rosental in den Mittelpunkt einer ausgedehnten Reise durch dieses Tal an der Drau.

Mit einer Präsentation eines Buches über das Schicksal eines Wiener Arztes, der um 1898 unter tragischen Umständen den Ausbruch eines gefährlichen Pestvirus verhindern konnte, befinden wir uns wieder thematisch in der Gegenwart.

Vor 240 Jahren – 1781 erließ Josef II. das Toleranzedikt – eine weitreichende Entscheidung für die Gleichstellung und Anerkennung religiöser Freiheiten. Aus diesem Anlass widmen wir der Mutter von Josef II, Kaiserin Maria Theresia, eine Präsentation – gestaltet aus einer sehr persönlichen slowenischen Perspektive.

„Brücken bauen“  lautete eines der thematischen Motive zum 100. Jahrestag der Kärntner Volksabstimmung. Immer wieder versuchen wir  Persönlichkeiten vorzustellen, die kultur- und völkerverbindend wirken. Marija Šikoronja, angesehene Galeristin und Kulturvermittlerin in Rosegg/Kärnten war einer dieser Menschen, die für ein beachtliches Lebenswerk grenzüberschreitende Anerkennung und Würdigung erhielten. Einen Nachruf auf Marija Šikoronja gestaltete auch Tanja Prušnik in der Kärntner Kulturzeitschrift „Die Brücke“, den wir an dieser Stelle gerne veröffentlichen.

Die Brücke - Marija Šikoronja_Tanja Prušnik.pdf

Positive Gesten sind in Zeiten wir diesen sehr willkommen!  Ruth Klügers „weiter leben – eine Jugend“   wurde im Frühjahr 2021 in Wien unter der Regie von Veronika Sommeregger – engagierte Theatermacherin mit slowenischen Wurzeln – aufgeführt und vor Kurzem als die beste Jugendtheaterproduktion mit dem „Christine“  Award ausgezeichnet. Gerne gratulieren wir und freuen uns mit allen AkteurInnen. weiter-leben.pdfAm Schluss dieser Mitteilung möchten wir im Namen des Vorstandes und der MitarbeiterInnen des Slowenischen Instituts in Wien allen MitgliederInnen, UnterstützerInnen und LeserInnen ein Frohes Fest und einen gesunden Start in das Neue Jahr wünschen. Wie jedes Jahr können wir unsere Wünsche mit kreativen Arbeiten, die uns von Kindern des Bilingualen Kindergartens in Wien übermittelt wurden, besonders festlich umrahmen.
Aviso: „Alma Karlin“ im Weltmuseum: Spezialführung (slow.) 15.1.2022, 15.30
www.weltmuseumwien.at/ausstellungen/alma-m-karlin/

Bleiben Sie gesund!

Achten Sie auf sich, achten Sie auch auf andere!

Melden Sie sich zum Testen und Impfen!
     
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L 
.