Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Z literaturo proti virusu
Mit Literatur gegen das Virus
 

Spoštovani podporniki in prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju!
 
klik?!

Zdaj pa vemo: Korona je prinesla celo vrsto presenečenj! Mnogo sprememb imamo v našem vsakdanjem življenju in pri osebnih srečanjih prav tako kot v naši mobilnosti, načinu pridobivanja informacij in oblikovanju povezovanja ter druženja. Vemo pa tudi, da to ni vsakemu uspelo in da spremembe na določenih področjih ni možno vedno doseči s „klikom“ ali s podobno akcijo na spletu in računalniku.

Pri prebiranju naše najnovejše okrožnice, ki smo jo ponovno naslovili z geslom „Z literaturo proti virusu“, boste imeli več prilik, da  s„klikom“ dobite „link“  za dodatne dokumente in druge važne online informacije.

Že v zadnjem sporočilu smo predstavili rokopisno avtobiografijo Janka Oitzla, ki sta jo pripravila, opremila in izdala Štefan Pinter in Bojko Singer. Brezdvomno odličen dokument in zanimivi zapisi ki obsegajo dobo zadnjih deseteltij 19. stoletja do povojnih 60. let v 20. stoletju.  Avtor zgovorno priča o socijalnih, družbenih in političnih dogajanjih na dvojezičnem ozemlju, posebno v domačem Rožu. Skoraj akribično podani spomini se ustavijo ob šolanju in izbiri poklica mladostnika, službi v habsburški vojski, prvi in drugi svetovni vojni, plebiscitu, nacional-socializmu in uporništvu, dokler se ne ustavi v letih po 1945. Danes bi Vam radi predstavili odlomek iz objavljenega življenjepisa, „učna doba in leta vandranja“, kjer se odpira kritično komentiran vpogled na avtorjevo mladost in deloma trde izkušnje v takratnih socio-kulturnih danostih. Zelo priporočamo knjižico, ki jo lahko naročite:
Štefan Pinter

učna_doba_in_leta_vandranja.pdf

Dunajčani se dobro zavedajo vpliva in vloge slovenskih kulturnikov in umetnikov, ki jih redno predstavljamo tudi v našem sporedu. Drugič se ustavimo v 18. okraju in predmestju Währing (ime izvira iz staroslovanskega varih) s posebno prireditvijo v seriji  „Poti in sledi v Währingu“, ko se 18. junija zberemo ob farni cerkvi v Weinhausu in se odpravimo na sprehod pod naslovom „Shoa-uporništvo-izselitev“. Radi bi opozorili na nujno prijavo, ker je število udeležencev omejeno! Vabilo 18.6.

Vabimo Vas, da nas obiščite s „klikom“ namesto rokovanja: Na www.si-dunaj.at oz. Youtube si vedno lahko ogledate naše prireditve, ki jih sproti snemamo. Novo: Tanja Prušnik bere „Gamzi na plazu“ (tudi v nemščini). V kratkem pa je na razpolago posnetek okrogle mize pod naslovom „Slovenija in Avstrija v EU“ m.dr. z bivšim predsednikom Lojzetom Peterletom;  ekskluzivno ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije.

Ruth Klüger je pod naslovom „weiter leben – eine Jugend“ opisala in dokumentirala pretresljivo usodo dunajske deklice, ki preživi teror ns-režima in tudi taborišče Terezin na Češkem. Koroška rojakinja, režiserka Nika Sommeregger, je pripravila dramatizirano obliko pričevanja nemške avtorice  v Ruprechtskirche v prvem okraju. Priporočamo!

Zdaj, ko polagoma že začenjamo z javnimi prireditvami na prostem, se že veselimo srečanj in pogovorov! Termine 18.6. in 6. Julij (pri 10er Marie) si lahko že zabeležite. Sicer pa Vas prisrčno prosimo za pomoč pri upoštevanju pravil in navodil Covid 19, ki jih skušamo uresničiti vestno in dosledno.


Ostanite zdravi!

Pazite nase in na druge!

Prijavite se za testiranje in cepljenje!

Sehr geehrte Unterstützer und Freunde des Slowenischen Institutes in Wien!
 
Click?!

Nun wissen wir es schon: Corona hat uns jede Menge Überraschungen gebracht! Im Alltagsverhalten und persönlichen Begegnungen ebenso wie in unserer Mobilität, Informations- und Unterhaltungsgewohnheiten. Aber: Nicht allen ist dies möglich und nicht alles lässt sich mit einem „Click“ oder „Wischer“ bewerkstelligen….

Wenn Sie diesen Newsletter, den wir wieder unter das Motto „Mit Literatur gegen das Virus“ stellen, lesen, dann haben Sie viele Möglichkeiten, mit einem „Click“ zu einem „Link“, und somit zu einem Dokument oder zu einer weiterführenden Online-Information zu gelangen.

Schon vor einiger Zeit konnten wir Ihnen die handschriftlich erstellte Biografie von Janko Oitzl, die von ihm verfasst und von Stefan Pinter und Bojko Singer bearbeitet und herausgegeben wurde, vorstellen. Dieses ausgezeichnete  Dokument mit Erinnerungen des Janko Oitzl - beginnend mit den letzten Jahrzehnten des 19. Jhdts bis in die 60er Jahre des 20. Jhdts -  gibt ein sehr beeindruckendes Bild von den gesellschaftlichen, sozialen und politischen Ereignissen, vornehmlich im zweisprachigen Gebiet „Rosental“, wieder. Die Stimmungsbilder mit den Themen Rekrutierung im k.u.k Heer, Erster und Zweiter Weltkrieg, Volksabstimmung, Nationalsozialismus und Widerstand, aber auch die Zeit des Wiederaufbaus, ziehen wie ein Film am Leser vorbei. Heute stellen wir Ihnen einen Auszug aus dieser Publikation vor: „Lern- und Wanderjahre“ beschreiben eindrucksvoll die Jugend des Autors und geben einen kritischen Einblick in die damaligen sozio-kulturellen Gegebenheiten.
Tipp: Bestellen und lesen! 
Štefan Pinter
Lern- und Wanderjahre.pdf

Auf die Präsenz slowenischer Architektur, Kultur und Literatur im 18. Wiener Gemeindebezirk wurde bereits öfters hingewiesen. Zu einer weiteren Veranstaltung in unserer Serie „Wege und Spuren in Währing“ laden wir Sie am 18. Juni ein, wo wir uns in Begleitung von Experten auf einen Spaziergang durch Währing unter dem Motto „Shoa-Widerstand-Deportation“ begeben werden. Wegen begrenzter Zahl von Teilnehmern ersuchen wir unbedingt um Voranmeldung! Einladung 18.6.

Besuchen Sie uns auch mit einem „Click“ statt mit einem Händedruck: Auf www.si-dunaj.at bzw. Youtube können Sie unsere Veranstaltungen jederzeit online besuchen.  Neu: Tanja Prušnik liest „Gämsen auf der Lawine“ in deutscher Sprache. In Kürze: Round table „Slowenien und Österreich in der EU“ u.a. mit Lojze Peterle. Exklusiv zum Vorsitz der Ratspräsidentschaft Sloweniens.

Ruth Klügers „weiter leben – eine Jugend“, eine berührende und aufrüttelnde Dokumentation über das Schicksal eines jüdischen Mädchens aus Wien - NS-Terror und die Internierung im Durchgangslager Theresienstadt - ist in einer Aufführung unter der Leitung von Nika Sommeregger in der Ruprechtskirche zu sehen. Empfehlenswert!

Natürlich freuen wir uns schon auf Begegnungen und Gespräche in den öffentlichen Veranstaltungen! Notieren Sie bitte den 18. Juni und den 6. Juli (10er Marie). Bitte, helfen Sie uns dabei, die Auflagen und Regeln zu Covid19 verlässlich und genau einzuhalten.


Bleiben Sie gesund!

Achten Sie auf sich, achten Sie auch auf andere!

Melden Sie sich zum Testen und Impfen!
     
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L 
.