Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise
10/2024

 
Drage prijateljice in prijatelji, podpornice in podporniki Slovenskega inštituta na Dunaju!
Sehr geehrte Freund*innen und Unterstützer*innen des Slowenischen Institutes in Wien!
Koroška  –  InsideSlovenski inštitut na Dunaju, Inštitut za avstrijske vede & Club Carinthia


Dr. Marjan Sturm
Identität ohne Feindbild


Predstavitev nove knjige in diskusija


Torek, 11. junija 2024, 18.00 uri


1010, Hanuschg. 3/dv.2/1. nadstr. (IÖK)


Moderacija: Dr. Wolfgang Petritsch
 
„Kot bivši predsednik Zveze slovenskih organizacij (ZSO) zagovarja Marjan Sturm politiko dialoga. To nekateri cenijo, za to je prejel odlikovanja, nekateri ga pa za to tudi ostro kritizirajo. V svoji doslej najbolj osebni knjigi reflektira svoj razvoj v zadnjih dveh desetletjih in predstavlja svoje poglede na manjšinsko politiko usmerjeno v bodočnost.“
(prevod teksta na zadnji strani knjige)

Ob začetku bo Marjan Sturm predstavil bistvene teze, ki jih obravnava v svoji novi knjigi. Nato bo Wolfgang Petritsch moderiral pogovor in diskusijo. Njegov komentar o vsebini je pravtako objavljen v knjigi, tudi se mu Marjan Sturm zahvaljuje za konstruktiven dialog.

Več informacij o knjigi najdete pri založbi Heyn.

Predstavitev knjige bo v nemščini, diskusijski prispevki tudi v slovenščini.

Prijave zaželjene: office@si-dunaj.at

~~~
Kärnten –  InsideSlowenisches Institut in Wien, Institut für Österreichkunde & Club Carinthia


Dr. Marjan Sturm
Identität ohne Feindbild


Vorstellung des neuen Buches mit anschließender Diskussion

Dienstag, 11. Juni 2024, 18.00 Uhr


1010, Hanuschg. 3/Hof 2/1. Stock (IÖK)


Moderation: Dr. Wolfgang Petritsch

„Als Obmann des Zentralverbandes Slowenischer Organisationen/Zveza slovenskih organizacij (ZSO) vertrat Marjan Sturm eine Politik des Dialogs, für die er geschätzt, sogar ausgezeichnet, aber auch heftig kritisiert wurde. In seinem bisher wohl persönlichsten Buch reflektiert er seine Lernprozesse der letzten zwei Jahrzehnte und skizziert seine Vorstellungen von einer zukunfts-orientierten Minderheitenpolitik.“
(Text vom Buchrücken)

Marjan Sturm wird zu Beginn seine wesentlichen Thesen aus dem neu erschienenen Buch vorstellen. Das anschließende Gespräch und die Diskussion wird Wolfgang Petritsch moderieren, einer der Wegbegleiter, der im Buch selbst einen Kommentar verfasst hat und  Marjan Sturm für dessen konstruktiven Dialoge seinen Dank ausspricht.

Einige Details zum Buch finden sie beim Verlag Heyn.

Buchvorstellung in deutscher Sprache, Diskussionsbeiträge auch auf Slowenisch.
Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Slowenischen Institut, Institut für Österreichkunde und vom Club Carinthia organisiert.

Anmeldung erbeten: office@si-dunaj.at

~~~
12.6.2024, 19.00: Hrvatske Novine meets Novice (Petar Tyran & Janko Kulmesch), Hrvatski centar, Schwindgasse 14, 1040 Dunaj
 
Petar Tyran in Janko Kulmesch razpravljata o večdesetletji dolgi dobi dela in izkušenj kot uspešna urednika časopisov in publikacij dveh avstrijskih etničnih skupin, Gradiščanskih Hrvatov in Koroških Slovencev. V ospredju bo tudi pomen manjšinskih medijev v kontekstu oblikovanja identitete, družbene relevantnosti in politične prisotnosti.

~~~
12.6.2024, 19.00: Hrvatske Novine meets Novice (Petar Tyran & Janko Kulmesch), Kroatisches Zentrum, Schwindgasse 14, 1040 Wien

Petar Tyran und Janko Kulmesch sprechen über ihre jahrzehntelange Arbeit und Erfahrungen als erfolgreiche Redakteure von Zeitungen und Publikationen der beiden österreichischen Volksgruppen Burgenland-Kroaten und Kärntner Slowenen. Im Mittelpunkt steht auch die Bedeutung von Minderheitenmedien im Kontext mit Identitätsbildung, gesellschaftlicher Relevanz und politischer Präsenz.
 
~~~
Aviso

Dvodnevna ekskurzija k Peršmanu v Železni Kapli in v Čebelarski muzej v Radovljici. Krajši obisk Bleda.
28. & 29.9.2024

 
Na pobudo znanstvenega sosveta Slovenskega inštituta na Dunaju pripravljamo 28. in 29.9.2024 dvodnevno ekskurzijo na Koroško in v Slovenijo.

Spored.pdf


Prosimo vas, da javite vaš interes udeležbe pri tej ekskurziji (in tudi kake posebne želje) preko mail na office@si-dunaj.at do 20. 6. 2024. Odvisno od interesa bomo nato ekskurzijo organizirali in predložili točen datum, detajliran program in ceno za obvezno prijavo.

Muzej pri Peršmanu:
https://www.persman.at/museum/ (slovensko in nemško)

Čebelarski muzej Radovljica:
https://mro.si/cebelarski-muzej
(slovensko in angleško)

 
~~~
Aviso
 
Zweitägige Exkursion zum Peršman Museum in Eisenkappel und zum Bienenmuseum in Radovljica bzw. Kurzbesuch von Bled.
28. & 29.9.2024

 
Auf Anregung des wissenschaftlichen Beirates des Slowenischen Institutes in Wien planen wir am 28. und 29.9.2024 eine zweitägige Exkursion nach Kärnten und nach Slowenien.

Programm.pdf

Wir ersuchen Euch, das Interesse an dieser Exkursion (und etwaige besondere Wünsche) bis 20. Juni 2024 per Mail an office@si-dunaj.at bekanntzugeben. Abhängig vom Interesse werden wir danach die Exkursion organisieren und Euch im Juni den genauen Termin, das detaillierte Programm und die Kosten für eine verbindliche Teilnahme bekanntgeben.
 
Museum Peršman:
https://www.persman.at/museum/ (slowenisch und deutsch)

Bienenmuseum in Radovljica:
https://mro.si/cebelarski-muzej
(slowenisch und englisch)

~~~
Opozorila na prireditve:
28.5.2024, 18.30: Bodo v Inštitutu za vzhodnoevropsko zgodovino na Univerzi na Dunaju (Universitätscampus, Hof 3, Spitalgasse 2 A, 1090 Dunaj) predvajali dokumentarni film »Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna (2023, 79', original z angleškimi podnapisi). Po projekciji bo razprava z režiserko Majo Weiss, scenaristko Natašo Konc Lorenzutti in profesorico Marijo Wakounig

V torek, 28.5.2024 od 18.00 do 19.30 bodo v čitalnici knjižnice zgodovinskih znanosti dunajske Univerze (Universitätsring 1, stopnišče 8, 2. nadstropje) slovenski raziskovalci Aleksej Kalc, Mirjam Milharčič Hladnik in Janja Žitnik Serafin v pogovoru z Annemarie Steidl (Uni Wien) predstavili novo publikacijo »Daring Dreams of the Future: Slovenian Mass Migrations 1870–1945. Thought, Society, Culture". Slovenian and South EasternEuropean Perspectives, Vol. 5, Berlin et al.: Peter Lang 2024. - V drugi polovici 19. in v prvi polovici 20. stoletja se je skoraj tretjina prebivalstva sedanje Slovenije za trajno izselila, in sicer približno 440.000 od poldrugega milijona. V novih domovinah so si Slovenci zgradili domove, cerkve in kulturne zavode, ki so preživeli do danes.

29.5. - 13.7.2024:
Valentin Oman – aktualno

Galerie Lobkowitzplatz 1, 1010 Dunaj

19.6.2024, 19.30: Musikverein, koncert Slovenske Filharmonije
 
~~~
Veranstaltungshinweise:
28.5.2024, 18.30: Slowenische Kinder im Lebensborn; Film-Dokumentation
(mit engl. Untertiteln)
Institut für Osteuropäische Geschichte, Uni-Campus Hof 3, Spitalgasse 2A

28.5.2024, 19.30: Buchvorstellung: Slovenian Mass Migrations 1870 – 1945, Bibliothek Universität Wien, Universitätsring 1, Stiege 8, 2. Stock

29.5. - 13.7.2024:
Valentin Oman – aktuell
Galerie Lobkowitzplatz 1, 1010 Wien

19.6.2024, 19.30: Musikverein, Konzert der Slowenischen Philharmonie
 
~~~
~~~
Hinweise:

Club Carinthia
www. club-carinthia.at

Donnerstag, 20. Juni 2024, 19.30:
Männerchor der Kärntner in Wien:  Sommerkonzert

Schottenstift Saal (im 1. Stock), Freyung 6, 1010 Wien

 
~~~
Se veselimo Vašega/Tvojega obiska! Wir freuen uns auf Ihren/Deinen Besuch!
Slovenski inštitut na Dunaju
Slowenisches Institut in Wien
Herbert Seher Theresia Krušic-Sahiner Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slovenski inštitut na Dunaju

Slowenisches Institut in Wien
www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira


Volksgruppenbüro
Biro za slovensko narodno skupnost

 
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L


.