Wenn dieser Newsletter nicht korrekt angezeigt wird, können Sie die E-Mail hier online lesen!
SLOWENISCHES INSTITUT IN WIEN

 

Aktualne informacije in opozorila
Aktuelle Informationen und Hinweise

 
Spoštovani podporniki in prijatelji Slovenskega inštituta na Dunaju!

Šola?!


 
V tem tednu je spet jasno: Šolski začetek je sicer vedno tudi začetek novega življenjskega obdobja! Letošnjo šolsko leto, ki je drugo v znamenju korone, pa pomeni še večji izziv za otroke: Izobraževanje ni le pedagoško delo temveč poskus za uspešno šolanje v okviru zdravstvenega in socialnega dela.

„In Luka je udaril na boben“ je naslov otroške knjižice o zanimivim opisu pustolovskega odkrivanja narave mladega fanta, ki sta jo spisali in umetnostno oblikovali Hanca Buch – izkušena pedagoginja – in hčerka Sonja. Tako želimo vsem učenkam in učencem uspehapolno in zdravo šolsko leto. Z videoposnetkom, ki smo ga pripravili, obe avtorici pripovedujeta o nastanku in vsebini knjižice. Vabimo vse na ogled posnetka na Youtube slovenski institut dunaj oz www.si-dunaj.at  (mohorjeva založba Celovec).

Pospeševanje dvo- in večjezičnosti je ena izmed stebrov delovanja Slovenskega inštituta na Dunaju – seveda z močnim poudarkom na slovenskim materinim jeziku. Vemo, da izobrazba v slovenščini v okviru javnega šolskega sistema žal ni možna. V praksi je dvojezičnost možna v nekem privatnem otroškem vrtecu, organiziranem privatnem pouku in v okviru popoldanskega pouka javne šole v centru. Tembolj se nam zdi potrebno, da vedno bodrimo starše in družine k prijavi za dvojezični pouk, kot poziva na to tudi  Ministrstvo za pouk: Anmeldeformular_Prijavnica_2021_2022.pdf
Info: Judita Babnik judita.babnik@gmail.com
 
Zdaj pa še nekaj podrobnih informacij glede prireditvenega koledarja:
 
10.9.: Popotnik po Rožu – ODPOVEDANO!

24. – 26.9.: Slovenski vikend
SLOVENSKI_VIKEND.pdf

26.9.: Ekskurzija v Trebič (CZ): Razpis tukaj
Trebič.pdf

5. in 6.10.: Novo mesto (SLO) se predstavlja (SKC Korotan) 1080

8.10.: Slavko Grum in Siegmund Freud (muzej SF) 1090
 
Vljudno Vas prosimo, da upoštevate dodatne informacije, ki jih lahko dobitie na www.si-dunaj.at, Facebook. Glede varnostnih ukrepov za obisk naših prireditev upoštevajte navodilo 2x cepljenje, test in masko.
Na Youtube in www.si-dunaj.at pa je Vam na razpolago še cela vrsta posnetkov o naših zanimivih prireditvah. Dobro došli!

Ostanite zdravi!

Pazite nase in na druge!

Prijavite se za testiranje in cepljenje! 
Sehr geehrte Unterstützer und Freunde des Slowenischen Institutes in Wien!
 
Schule?!


 
Diese Woche heißt es wieder: Schule! Als neuer Lebensabschnitt hatte der Schulbeginn - vor allem für die Erstklässler – schon immer große Bedeutung; heuer aber, im zweiten Coronajahr, ist dieser mit noch größeren Herausforderungen für die Kinder verbunden: Bildung ist so nicht nur  als pädagogische Maßnahme  zu verstehen, sondern als Versuch, mit gesundheitlichen und sozialen Rahmenbedingungen Lernen und Bildung zu ermöglichen.

„Und Lukas schlug auf die Pauke“, mit diesem Buchtitel über abenteuerliche Entdeckungen eines Jungen, verfasst und künstlerisch gestaltet von Hanca Buch – einer erfahrenen Pädagogin -  und ihrer Tochter Sonja, möchten wir allen SchülerInnen einen erfolgreichen und gesunden Schulbeginn wünschen. Übrigens:  In einem Video erzählen uns beide Autorinnen mehr über den Inhalt und die Entstehung dieses Buches: Youtube slovenski institut dunaj oder www.si-dunaj.at.

Eines der großen Anliegen in der Arbeit des Slowenischen Institutes ist die Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit, natürlich mit besonderer Hervorhebung der slowenischen Sprache. In Wien ist das Erlernen der slowenischen Muttersprache im regulären Schulsystem nicht möglich. Zweisprachigkeit gibt es in einem Privat-Kindergarten, organisierten Privatunterricht und einem slowenischen Nachmittagsunterricht in einer öffentlichen Schule. Umso wichtiger ist es, Eltern und Angehörige zu motivieren, dass sie ihre Kinder zu zweisprachigen Unterrichtsangeboten anmelden: Anmeldeformular_Prijavnica_2021_2022.pdf
Info: Judita Babnik; judita.babnik@gmail.com

Wichtige Informationen zu unseren Veranstaltungen:
 
10.9.: Rosentalwanderung - ABGESAGT!

24. - 26.9.: Slovenski vikend
SLOVENSKI_VIKEND.pdf

26.9.: Exkursion Trebič/Trebitsch:
Trebitsch.pdf

6.10.: Präsentation Novo mesto/SLO SKC Korotan, 1080

8.10.: Slavko Grum und Siegmund Freud: S.Freud Museum, 1090

Wir ersuchen Sie, weitere   Informationen auf unserer Homepage www.si-dunaj.at bzw. Facebook abzurufen. Zu den Veranstaltungen erhalten Sie rechtzeitig Einladungen und Ausschreibungen. Interessante und aktuelle Produktionen aus dem Bereich Wissenschaft, Kultur und Politik: Youtube.

Bleiben Sie gesund!

Achten Sie auf sich, achten Sie auch auf andere!

Melden Sie sich zum Testen und Impfen!
     
Herbert Seher Hanca Buch Vincenc Rajšp
 
Kontakt:

Slowenisches Institut in Wien
Slovenski inštitut na Dunaju

www.si-dunaj.at
e-mail: office@si-dunaj.at
mob: ++43 699 1 854 80 62


Gefördert durch / Dejavnost podpira
Bankverbindung / Bančna zveza:

Slowenisches Institut in Wien-Slovenski inštitut na Dunaju
TRR: Oberbank AG
AT711500000501319859
BIC: OBKLAT2L 
.